Sajtóközlemény – ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG KIALAKÍTÁSA A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN

 

2019.04.02.

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakítása a Nyíradonyi járásban

 

Sajtóközlemény         

A NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT közel 40 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült az Európai Szociális Alap terhére kiírt Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című felhívás keretében.

 

Mivel a Nyíradonyi Járásban, illetve a pályázatba bevonandó intézményekben nagyon magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya ezért legfontosabb célunk az volt, hogy olyan programokat, szolgáltatásokat biztosítsunk a gyermekek számára, amik a gyermekek helyzetét javítja. Célunk volt, hogy a szociális segítők alkalmazásával, gyorsabban, szakszerűbben kapjon jelzést a család- és gyermekjóléti szolgálatunk/központunk. Így különösen az iskolai hiányzások csökkentése területén tudtunk hatékonyabban együttműködni az érintett szakemberekkel.

Tevékenységünk által az észlelő- és jelzőrendszer működését elősegítettük, javítottuk azáltal, hogy a szociális segítők alkalmazásával az érintett településeken gyorsabban elérhetőek lettek a jelzőrendszeri tagok. Célunk volt egy olyan módszertani útmutató elkészítése, amely egyértelműen meghatározza és leszabályozza a Szociális Központ és az intézmények szervezeti kereteit, a szociális segítők munkájával kapcsolatos eljárásrendet, a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentációt.

Hosszú távú cél: A pályázat befejezését követően az iskolai – óvodai szociális munka fenntartása, illetve kiterjesztése a járás többi településén működő iskolákra és óvodákra.

 

A projektben a nyíradonyi, a nyíracsádi és a fülöpi iskolák, óvodák vetek részt, a három település 7 intézményével kötöttünk együttműködési megállapodást. A projekt keretein belül az alábbi tevékenységekkel bővítettük szolgáltatásink körét: A projektben résztvevő szakemberek számára személyiségfejlesztésük, kiégésük megakadályozása, saját mentálhigiénéjüknek karbantartása érdekében szupervíziót biztosítottunk.

Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése cél keretében az alábbi szolgáltatásokat, programokat szerveztük meg: Tanácsadás keretein belül pszichológus szakember alkalmazásával segítettünk a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területén jelentkező problémák megoldásában. A 7. osztályos gyerekek számára a megfelelő jövőkép kialakításában segítséget nyújtottunk pályaorientációs tanácsadás keretein belül. A 8. osztályos gyermekek szüleinek pályaválasztási fórumot szerveztünk. Az iskolás gyerekek számára a szociális segítő által egyéni tanácsadást, információnyújtást, a problémamegoldásában segítségnyújtást valósítottunk meg. A „Kulcsár Mihályné” féle csoportfoglalkozások keretében gyógypedagógus szakember az idegrendszer fejlődését segítő mozgássorozatokat tanított be a szülőnek és gyermeknek havi rendszerességgel. A csoportban végzett munka keretein belül „Ki vagyok én”? – komplex önismereti foglalkozást szerveztünk külső szakember részvételével. Csoportban végzett munka keretein belül szülőcsoportot (teadélutánt) szerveztünk a szülők számára. A gyerekek biztonságosabb jövője és egészséges fejlődése érdekében csoportban végzett munka keretein belül felhívtuk a figyelmet a szenvedélybetegségek (alkohol, cigaretta, kábítószer) veszélyeire, előadásokat, foglalkozásokat szerveztünk az egészséges táplálkozásról, mely bemutatóval, kóstolóval volt szemléltetve, az egészséges száj-és testhigiéniáról, valamint a serdülőkori változásokról. Egy napos kirándulás keretében Szatmári túrát szerveztünk, melybe négy iskola tanulóit vontuk be. Egy napos kirándulást szerveztünk Budapestre, a Fővárosi Nagycirkuszba. 6 napos tábort szerveztünk Püspökladányba a ,,Zsaru-táborba” 80 gyermek részére. 6 napos tábort szerveztünk a Balatonra 90 gyermek részére.

A megvalósult programokba 1079 gyermeket vontunk be, ebből 715 gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A projekt keretein belül megvalósult a szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központ és a köznevelési intézmények között.

Az EFOP-3.2.9-16-2016-00066 azonosítószámú projekt 2017.10.01. – 2019.03.31. között, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

 

Kedvezményezett: NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Címe: 4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5., Tel: 52/204-324

E-mail cím: szocialiskozpont.nyiradony@gmail.com