Tivoránytól a Rezes utcáig – Egy nyíradonyi sikere Ausztráliában

A Rezes család az 1900-as évek elején került a Nyíradonyhoz tartozó Tivorány tanyára, amelynek idősebb Gődény Ferenc volt a birtokosa.

Az okleveles dohánykertészként itt dolgozó Id. Rezes Mihály 1921-ben feleségül vette a Balkányhoz tartozó Tormás tanyai Petruska Zsófiát. Mihály az 1936-ban újjáalakult nyíradonyi református egyházközség presbitere, majd gondnoka is lett, később a nyíradonyi községi képviselő-testület tagjává választották.

Legkisebb gyermeke az 1936-ban született ifjabb Rezes Mihály Szegeden tanult, a magas építész technikumot 1955-ben végzett el. Az 1956-os események miatt, mely során bátyját, Andrást elvesztette, két nyíradonyi (Szilágyi és Verdes nevű) barátjával elhagyta Magyarországot. Svájcban élt egy rövid ideig. Ausztráliába 1957-ben vándorolt ki. Kezdetben Sydneyben lakott, majd egy Melbourne melletti kisvárosban telepedett le, ahol ma is él. Négy lánya, tíz unokája és egy dédunokája született.

Öt-tíz évente hazalátogat Nyíradonyba testvéréhez, özvegy Madar Józsefné Rezes Borbálához és családjához. Miután hobbija mindig is a vadászat volt, jól ismeri a gúti erdőt. A helyi vadászokkal Erdélybe is járt vadászni, nem különben az ausztrál vadonba, nem ritkán ifj. Gődény Ferenccel.

Végzettsége miatt aktív korában keresett szakember volt. Építészmérnökként az általa tervezett épületek elkészítését a tervezéstől a kivitelezésig végigkísérte és felügyelte. Egyik legnagyobb projektje a lakóhelyén, Glenn Waverley-ben általa tervezett és felépített, 38 hold területen elterülő bevásárló központ, melyből mára csak 2,4 hold vár beépítésre. A terület eredetileg mélyföldi mocsár volt, ahol krumplit termesztettek. A Knox Bevásárlóközpont (Knox Shopping Centre) 2 évi munka után, 1977-re lett kész. De 1989-ben tíztermes mozi-központtal, éttermekkel és további kisebb boltokkal bővítették.

Az építés 40 éves évfordulója alkalmából, a polgármester javaslatára, a központ egyik utcáját róla nevezték el nagy ünnepséget rendezve ez alkalomból. Így lett Ausztráliában híres ember egy nyíradonyi, és jött létre a Föld másik oldalán a Rezes Street, azaz Rezes utca. Büszkék lehetünk rá!

Fotó id. özv. Madar Józsefné
Rezes család 1938 körül. Balról a gyerekek állnak: András, Borbála, középen hátul Erzsébet, jobbról Margit, elöl a legkisebb Mihály. A szülők ülnek: Rezes Mihály, és Petruska Zsófia.