Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban – EFOP-1.5.3-16-2017-00077

 

 

Támogatás adatlapja

 

Alapadatok
Pályázó neve: NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.5.3-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Nyíradony
Megítélt összeg: 482 728 042 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.04
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 – ESZA
Projekt összköltség: 482 728 042 .- HUF

 

 

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

A projekt átfogó célja a Nyíradonyi járásban a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. Ennek hatására a megvalósítási területen, településeken élők megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrásokat fejleszteni. A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a településméretből, a határmenti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése, a térség felzárkóztatásához szükséges szakember‐ellátottságának fejlesztése.

A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban:

 1. A humán közszolgáltatások szakember‐ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás‐csomagok kialakítása, megerősítése
 3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
 4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 5. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő‐piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő‐piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása
 6. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása
 7. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
 8. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A projekt stratégiai célja a Nyíradonyi járás településein:

 1. A humán szolgáltatások fejlesztése, melyek hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, és valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése által segítenek kiküszöbölni a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat.
 2. A felmérés alapján a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
 3. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
 4. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.
 5. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
 6. Kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A specifikus célokhoz betervezésre került tevékenységek, helyi igények alapján kerültek összeállításra, figyelembe véve a települési és térségi fejlesztési dokumentumokban foglaltakat. Azokkal összhangban van és hozzájárul az érintett dokumentumokban foglalt fejlesztési célokhoz is.

 

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2018. március 22-én került sor.

Megvalósítás kezdete: 2018.04.01
Megvalósítás vége: 2020.04.01

 

 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/efop-153-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/