Otthon Nyíradonyban

2018.június 8.

Nyíradony Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Otthon Nyíradonyban CÍMŰ PROJEKT elindult

Nyíradony Város Önkormányzata támogatást nyert az EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívás keretein belül. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00027 azonosító számon nyilvántartott projekt 200 Millió Ft vissza nem térítendő, Európai Uniós támogatást fordíthat az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítására, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében tervezett programelemekre, melynek elsődleges célcsoportja a településen élő, illetve lakóhelyként e települést választani szándékozó 18-35 éves fiatalok.

Jelen projekt alapvető célja a településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani.

A tevékenységek, beavatkozások hozzájárulnak a fiatalok elvándorlásának megelőzéséhez, a helyi szolgáltatások nyújtásával a fiatalok helyben történő aktivizálásához.

Elsődleges célunk a helyben történő életvitel kialakítása a fiatalok számára.

Az egyén elhelyezkedésének elősegítése érdekében személyre szabott tanácsadásokat tervezünk.

A projekt keretein belül az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felújítását-átalakítását hajtjuk végre, és az önálló lakhatásra alkalmas felszerelések kialakítására is törekszünk.

A projekt keretein belül 21 fiatal számára kínálunk Lakhatási támogatást. A felújítás mellett és azt követően megvalósuló szolgáltatások által 260 főt kívánunk elérni.

Céljaink között szerepel az életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése, és a hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba bevont fiatalok számának emelése.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. április 30.

Ifjúsági_cselekvési_terv_EFOP_1211_Nyíradony

A projekt a Széchenyi 2020 program keretin belül valósul meg.

A projektről bővebb információt a http://www.nyiradony.hu/category/varos/palyazatok/aktualispalyazatok/

oldalon olvashatnak.