Kerékpárút hálózat fejlesztés Nyíradonyban

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00009

 

 

 

 

 

 

 

 

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

 

kerékpárút-hálózat fejlesztés Nyíradonyban

 

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00009

 

Nyíradony Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati kiírásra benyújtott pályázatával.

 

A projekt célja, összhangban az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljaival, a komplex, egymást segítő és erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztések elősegítése. Végső cél a környezetre gyakorolt hatások csökkenése, a CO2 kibocsátás mérséklése, a társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása. Hosszú távú cél összefüggő kerékpáros barát területek teljes körű kialakítása.

 

 

Nyíradony Város Önkormányzatának a Kossuth utcai kerékpártút (piros színnel jelöve a térképen) szakasz megépítésével célja, hogy a már meglévő kerékpárút hálózatának bővítése a korábbiakban már létesített kerékpárutakhoz – 471 sz főút mentén – csatlakozva történjen. Az érintett Kossuth utcai szakasz a vállalkozásokkal legsűrűbben ellátott terület a városközponton belül.

 

A tervezett Kossuth utcai kerékpárút a Jókai utca útkereszteződéstől 660 méter hosszban egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárútként kerül kiépítésre az utca jobb oldalán, az utolsó közel 60 méteren külön járda és önálló kerékpárút épül, a balesetveszély elkerülése és az Acsádi, illtetve Táncsics Mihály utcák felé történő biztonságos továbbvezetés érdekében.

 

A burkolaton keletkező csapadékvizek elvezetését, a meglévő utca burkolat és a tervezett kerékpárút között található, meglévő burkolt árok, illetve folyóka rendszer felhasználásával kerül elvezetésre.

A Deák Ferenc utcai csatlakozása környezetében 10 db kerékpár elhelyezésére alkalmas kerékpártároló kerül kialakításra, merőlegesen csatlakozva a kerékpáros forgalmi létesítmények burkolatához.

 

A beruházás megvalósítását követően a fejlesztés adatai a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerbe feltöltésre kerülnek. Jelen projekt közbringa-rendszer fejlesztésére nem irányul. Intermodális csomópont kialakítása, fejlesztése, autóbusz öblök felújítása, közlekedési adatok tárolására alkalmas berendezés telepítése, forgalomirányítási és utas tájékoztatási rendszer fejlesztése jelen projekt esetében nem tervezett.

 

 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2017.06.01-2019.04.30.

A projekt elszámolható költsége: 102.814.094,- Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 102.814.094,- Ft, 100%.

 

 

                                                                                                                                                         

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Nyíradony Város Önkormányzata

4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Kondásné Erdei Mária polgármester,

onkormanyzat@nyiradony.hu