Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás adatlapja

Alapadatok
Pályázó neve: NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.1.2-16-HB1 – Helyi foglalkoztatási együttműködések
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Nyíradony
Megítélt összeg: 722 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése, ideértve a tartósan munkanélküli és a munkaerőpiactól távol eső személyeket, a helyi foglalkoztatást érintő kezdeményezések és a munkaerő mobilitásának támogatása révén, A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 – ESZA
Projekt összköltség: 722 000 000 .- HUF

 

 

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA
A támogatási kérelem átfogó célja, hogy a paktumterület munkaerő-piacán igen széles körű partnerség épüljön ki és működjön, melynek révén a munkaerő-piac minden releváns szereplője hatékonyan működik együtt, megvalósul a kereslet és kínálat összhangja, ezáltal bővül a paktumterület foglalkoztatottsága.

 

Tevékenységünk céljai: Az álláskeresők munkaerő-piaci hátrányainak csökkenése;

 

Az álláshelyek számának növekedése, A munkaerő-tartalék foglalkoztatásának növekedése, A vállalkozások munkaerő-piaci versenyképességének növelése, A paktum hatékony működési kereteinek megteremtése, A munkaerő-piaci szereplők partneri együttműködése, A támogatott képzések a foglalkoztatási igényeket szolgálják, A célcsoport felkészítése a munkavállalásra, Munkaerő-piacon hátránnyal küzdők foglalkoztatásának ösztönzése a munkaadóknál, Helyi termék- vagy szolgáltatás fejlesztés

 

A projekt megvalósításával érintett település, járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a Nyíradonyi járás kedvezményezett járásnak minősül, azon belül is Komplex programmal fejlesztendő járás. A 105/2015 (VI.23) Korm. rendelet alapján Jelentős munkanélküliséggel sújtott településnek minősül.

 

A tervezett tevékenységek, hozzájárulnak a belső területi kiegyenlítődéshez, a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, és a környezeti-, gazdasági-, és társadalmi fenntarthatósághoz, a vállalt indikátorértékek és szakmai irányszámok megvalósulásához. A projekt költségvetése az értéket a pénzért elv alapján, a valós piaci árak figyelembe vételével készült. A belső költségarányok kialakítása a felhívás előírásainak, az elszámolhatósági követelményeknek megfelelően kerültek meghatározásra. A projekt minden eleme az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével került tervezésre, melyekre a megvalósítás során is kötelező érvényűek.

 

A fejlesztés hozzájárul a Kormány által elfogadott Nemzeti Térségfejlesztési Programok közül a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 alábbi prioritásaihoz: 5. Intelligens társadalom, 8. Élhető vidék – élhető települések.

 

A megyében egyetlen megyei szintű paktum projekt létrehozására és működtetésére irányuló pályázat került benyújtásra, a benyújtott és nyertes pályázatban a helyi paktum projektben és foglalkoztatási stratégiában kijelölt irányokhoz igazodva került megtervezésre a paktumterületen megvalósítani tervezett tevékenységek köre.

 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészhez

 

(1. főtevékenység) kapcsolódóan: a) foglalkoztatási paktum létrehozása, megvalósíthatósági tanulmány – MT – elkészítése, b) foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, c) részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, d) foglalkoztatási paktum stratégiájának/ akciótervének megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kidolgozása, e) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igény-felmérések elvégzése, f) foglalkoztatási együttműködés (partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása működtetése, ügy-rend, munkaterv kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása, g) paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, h) a helyi szereplők közötti információáramlás és vélemény-csere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, i) helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása, j) (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása, k) partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők, l) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség meg-teremtésére és a projekt tudatosítására, m) projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján

 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások programrészhez
a) partnerség-építés, belföldi tanulmányút, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés (foglalkoztatási partnerség) működtetése , e) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerő-piaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése, f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel, h) honlap kialakítása a partnerség erősítésére

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódóan, a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása, b) jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés – feltárása és disszeminációja, c) termék – és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása

 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő piaci programokban résztvevők száma: 468 fő

 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 10 fő

 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal. 2 fő

 

 

Megvalósítás kezdete: 2017.11.01.
Megvalósítás vége: 2020.10.31.

 

 

2018.01.06

 

A Nyíradony Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által alkotott konzorcium, mint pályázó TOP-5-1-2-16-HB1 Helyi foglalkoztatási együttműködések konstrukció keretében a közreműködő szervezet 722 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogató döntés megérkezett.

 

A támogatási kérelem átfogó célja, hogy a paktumterület munkaerő-piacán igen széles körű partnerség épüljön ki és működjön, melynek révén a munkaerő-piac minden releváns szereplője hatékonyan működik együtt, megvalósul a kereslet és kínálat összhangja, ezáltal bővül a paktumterület foglalkoztatottsága. A projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműkö-désével, közös munkájuk eredményeként, a paktumterületre kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség jön létre, mely partnerség tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel konzultációs, tanácsadó, szakmai javaslattevő tevékenységet fejtenek ki, és ez a kapcsolódó intézkedésekkel hozzájárul a paktumterület foglalkoztatási és gazdasági helyzetét érintő problémák, igények valós, folyamatos feltárásához és megoldásához.

 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindulnak.

 

 

  1. június 20.

 

A Nyíradony Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által alkotott konzorcium, mint pályázó TOP-5-1-2-16-HB1 Helyi foglalkoztatási együttműködések konstrukció keretében a közreműködő szervezet 722 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a támogatási szerződés megérkezett.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2017.06.13.-án került sor.

 

 

 

Megvalósítás kezdete: 2018.05.01. 
Megvalósítás vége: 2021.04.30. 

 

Alakuló ülés:

MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI ALAKULÓ ÜLÉS STRATÉGIA ELFOGADÁS

MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI ALAKULÓ ÜLÉS

MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI ÜLÉS

PAKTUMSZERVEZET ALAKULÓ ÜLÉS FOTÓK

top_5_1_2_16_hb1_2017_00003_b_fekvo_nyomdai

 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/top-521-15-a-trsadalmi-egyttmkds-erstst-szolgl-helyi-szint-komplex-programok

 

 

 

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

Pdf formátum

Pdf formátum tábla