Miért nincs víz?

Az alábbiakban a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és Nyíradony Város Önkormányzatának tájékoztatását olvashatják.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatása

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. július 23-27. között, az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás előtt hajtott végre vízkorlátozást, illetve szüneteltetést Nyíradony településen. Társaságunk a vízkorlátozás, illetve szüneteltetés végrehajtását csak a legvégső esetben alkalmazza, ezt megelőzően mindenkinek lehetőséget biztosítunk a tartozások rendezésére – akár közvetlenül a tervezett intézkedés megkezdése előtt, a helyszínen is.

Abban az esetben, ha a Felhasználónak 30 napon túli díjhátraléka keletkezik, Társaságunk kiküldi első felszólító levelét. Amennyiben nem érkezik befizetés, illetve megkeresés Társaságunk felé, 90 nap után megküldjük az újabb fizetési felszólító levelünket. Ha továbbra sem mutatkozik fizetési hajlandóság az Ügyfél részéről, elindítjuk a korlátozás-szüneteltetési eljárást, a törvényi előírásoknak megfelelően, a tervezett intézkedés 5 napos intervallumának megjelölésével. A vízszolgáltatás korlátozásának tervezett időpontja előtti héten helyszíni behajtó kollégáink személyesen felkeresik az érintett ügyfeleket, fizetési megállapodás megkötése céljából. A kikötés előtt a Felhasználónak lehetősége van részletfizetést vagy halasztott fizetést igényelni. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, akkor kerül sor a vízkorlátozás, illetve szüneteltetés tényleges megvalósítására. A kikötés napján, a helyszínen a fennálló tartozás kifizetésével is elkerülhető a vízszolgáltatás korlátozása.

A nyíradonyi ügyfelek számára is több alkalommal küldtünk ki fizetési felszólítást, valamint behajtó kollégáink helyszíni megkeresés útján is felvették a kapcsolatot a Felhasználókkal a tartozások rendezése érdekében. Az érintett nyíradonyi ügyfelek több hónap alatt, akár több százezer forintos, tartós kintlévőséget halmoztak fel. A hátralék rendezése érdekében tett megkereséseink ellenére az érintett Felhasználók teljes passzivitást mutattak, nem történt befizetés, nem érkezett jelzés fizetési szándékról, illetve részletfizetési kérelmet sem nyújtottak be. A vízkorlátozás, illetve szüneteltetés elrendelése előtt az önkormányzatot is tájékoztattuk. A tértivevények mind az Önkormányzat, mind az érintett Felhasználók részéről visszaérkeztek vállalatunkhoz, melyek természetesen rendelkezésünkre állnak.

A korábban említett hőségriadó elrendelése alkalmával, 2018.07.30-án minden kikötéssel kapcsolatos műszaki intézkedést leállítottunk, s a nagy melegre való tekintettel azonnal intézkedtünk egy lezárt közkifolyó megnyitásáról.

Teljes értékű vízszolgáltatás helyreállítására a kintlévőség rendezését követően kerülhet sor. Annak érdekében, hogy a kialakult helyzetet minél megnyugtatóbban tudjuk rendezni, folyamatos kapcsolatot tartunk a település vezetőivel. Célunk, hogy egy közös, konstruktív megoldást találjunk.

Szolnok, 2018. augusztus 7.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Nyíradony Város Önkormányzatának kiegészítése a fentiekhez

Az önkormányzat részéről alpolgármester folyamatosan tartja a kapcsolatot a közműszolgáltatóval.  Az érintett útszakaszon 3 közkifolyó található, melyből kettő szünetelés nélkül működik, a harmadikat pedig az elmúlt hét folyamán az önkormányzat kezdeményezésére üzembe helyezték.
Azok szűkítéséről és elzárásáról önkormányzatunknak nincs tudomása. Ennek ellenőrzése az utóbbi napokban a hétvégét is beleértve többször is megtörtént.

Ezentúl a hőségriadóra tekintettel a múlt héten a polgármester pet palackos ásványvíz osztását rendelte el.

Nyíradony, 2018. 08.07.

 Nyíradony Város Önkormányzata