Negyvennégy család helyzetén segített a kiosztott tűzifa Nyíradonyban

Negyvennégy család helyzetén segített a szociális rászorultság alapján kiosztott tűzifa Nyíradonyban

Tekintettel az elhúzódó február végi rendkívüli hideg időjárásra, önkormányzatunk szociális tűzifa osztását kezdte meg február 28-án.

A szociális intézményrendszer munkatársai által a leginkább veszélyeztetettnek tartott lakosok között 220 mázsa fa került kiosztásra. A tanyagondnokok, a fogyatékos személyek ellátását biztosító támogató szolgálat, a család- és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtásban dolgozó szociális gondozók, a védőnők és az egészségügyben dolgozók véleményét is kikérve állt össze az a lista, mely alapján a faosztás elkezdődött.

A szakemberek a rászorulók között elsőként az egyedül élő, alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok támogatását javasolták, valamint azokat a nagycsaládosokat, akiknél veszélyeztetve látták a gyermekek egészségét, akik önmaguk, illetve családjuk tüzelőjéről más módon nem tudtak gondoskodni.

A hideg idő alatt esténként többen igénybe vették az önkormányzat által biztosított melegedő-helyeket, a szociális munkások és a tanyagondnokok folyamatosan járták a veszélyeztetett lakóterületeket.

A visszajelzések szerint a hideg idő miatti közvetlen veszélyt sikerült elhárítani.

Nyíradony Város Önkormányzata