Felháborító provokálás zajlik a nyíradonyiak ellen

Nyíradony Város Önkormányzatának közleménye, 2018. február 9.

Felháborító és zavarja a településünkön élő közösségek együttélését, együttműködését az atlatszo.hu internetes oldalon megjelentetett, provokatív céllal szerkesztett video-riport, amely egyoldalúan, az objektivitás mellőzésével mutatja be a Nyíradonyban történt fejlesztéseket, s megkérdőjelezi a fejlődést elősegítő döntések ésszerűségét.

Nyíradony város képviselő-testülete azzal az eltökélt szándékkal nyújtotta be a hátrányos helyzetű Bokrétás utca és környéke (Temesvári, Vágóhíd, Mikszáth, Móricz utcák) fejlesztésére irányuló pályázatait, hogy a néhány évtizeddel ezelőtt virágzó családi gazdaságok által lakott, mára azonban, sajnálatos módon leromlott és élhetetlenné váló településrészt megújítva, közösségi funkciókkal megerősítve az ott élők számára élhető hellyé tegye. Azon családok többsége, akik korábban ezen a környéken éltek és gazdálkodtak – áron alul eladva portájukat, melyben egy élet munkája volt – elköltöztek a település más szegletébe, esetleg más vidékre. Így alakult ki a szegregátum, melyet mára – az uniós és hazai forrásoknak hála – szilárd burkolatú aszfaltos utak, járdák, víz, villany, gáz- és szennyvízhálózat-fejlesztés, tornacsarnok, szociális és közösségi terek, valamint – alig néhány percnyi sétaútra lévő – játszótér fémjelez.

Nyíradony Város Önkormányzata ezúton is tájékoztatja a közvéleményt, hogy az elkészült infrastruktúrára építve, ugyancsak uniós források felhasználásával ismételten reményteljes fejlesztési folyamatok kezdődtek el, melyek elsősorban a hátrányos körülmények között élők életminőségének javítását szolgálják. A hátrányos helyzetű emberek sorsa évtizedek óta kiemelt figyelmet kap Nyíradonyban, s folytatva ezt a gyakorlatot, az önkormányzat jelentős közösségi forrást mozgósít a felzárkóztatásra, s ehhez kapcsolódva nagy létszámú humán szolgáltatást nyújtó, elkötelezett szakembergárdát mozgósít, akik nap, mint nap odaadóan, szakmaiságuk és emberségük legjavát adva szolgálják ezt az ügyet.

Elsősorban őket bántja és sérti a megjelent, manipulált video-riport. Másodsorban azokat a lakosokat, akik a riportban bemutatott fejlesztésekben hittek, esetleg annak érdekében mondtak le másról, hogy csökkenjenek a kialakult különbségek. Illetve mindazokat, akik látják és támogatják az előző törekvéseket. A bemutatott video-riport tehát egyértelműen bántó és sértő városunk teljes lakosságára nézve, Nyíradony Város Önkormányzata ezért elítéli a politikai haszonszerzésből a város lejáratására kampányszerűen érkező fizetett bajkeverők magatartását. Visszautasítja az alaptalan vádakat és felszólítja a fentiekben közreműködőket, hogy fejezzék be a provokációt és az uszítást, jelenlétükkel ne zavarják a Nyíradonyban élő közösségek együttélését és együttműködését!