Emlékezés Virág Miklósnéra!

VIRÁG MIKLÓSNÉ

a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi

Irodavezetője

(1963.január 8 – 2017. december 1.)

 

Mint villámcsapás ért bennünket a hír. Mátraházán 2017. december 1-én tragikus hirtelenséggel meghalt Virág Miklósné Rácz Erzsébet. A Hivatal reggeli feladatosztó értekezlete értelmét veszítette, hiszen egy nem várt, nem tervezhető új helyzetet kellett az ittlévőknek, megmaradóknak feldolgoznia.

Meghalt, elment közülünk Virágné Erzsó, a hivatal lelkiismerete.

1981 szeptemberében kezdte közigazgatási munkáját. Előbb az Adócsoportjánál, majd Pénzügyi csoportjánál tevékenykedett. Munkájában, hivatali magatartásában, közösségi szerepvállalásában a megbízhatóság, a tenni akarás, a közösség problémáinak felvállalása és megoldásának készsége és képessége jellemezte. Hitt igazában, és felszólalt minden igazságtalanság ellen.  36 éven át szolgálta a város közösségét.

Tudta, hogy egy Ember helyét a Világban a tettei alapján lehet megítélni.  És ebben a közösségben Erzsébet előkelő helyet érdemelt ki.

A felfokozott hivatali életritmus, a magában hordozott megfelelően nem kezelt betegségek meggyengítették szervezetét. De elszántan, az Életet igenlően küzdött a betegsége ellen.  Panasz és sóhajok nélkül. Bátran, felemelt fejjel.

És Ő, aki támogatásra szorult volna, szolgálta az elesetteket, hátrányos helyzetű embereket.   Tudta, hogy a segítésért csak köszönő szavakat, kézfogást, szégyenlős kézszorítást, egy hálálkodó mosolyt kaphat, de azt is érezhette, hogy ezzel gyermekeket, idős embereket, elesetteket, Lelkeket menthet meg.

És Ő tudta és hitte, hogy az igazi ajándékot nem a földi jókkal, javakkal mérik. Hanem az Örök Lét, az Örök Élet ajándékát Istentől kell kiérdemelnie.  Igaz, őszinte élettel.

S ezért így élte az életét.

S a betegsége által viselt keresztjét hordva is nem önmagát sajnálta és sajnáltatta, hanem küzdött elszántan, leszegett fejjel, nagy életkedvvel.

Mert tudta, hogy nem lehet gyenge.   Élnie kell!

És mi is hittük: győzni fog, mert győznie kell. Hiszen várják gyermekei, unokája, férje, testvére, szerettei, barátai, munkatársai, ismerősei.  Várták Őt, s várjuk még ma is mindannyian!

Mert szükségük van rá, szükségünk van rá!

Már terveztük a visszatérését, az új feladatait a polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájában. A feladatokat, amiknek az elvégzéséhez az Ő szakértelme és akarása kellett.

Sajnos napjait már egy másik Világban éli tovább.

De nincs egyedül: Már Angyalok várják és ülik körbe Őt!

És az előre ment családtagok, hozzátartozók, ismerősök.

Nincs szorongás, nincs szenvedés. Csak álom, szeretet és egy csodálatos Világ!

Ismét szegényebbek lettünk!  Elment tőlünk egy Igaz Ember, egy Nagyszerű Kollega!

Az Élet, a Világ, a családod, a hivatal már nélküled megy tovább!   De vigyázz ránk!

Nagyon hiányzol nekünk Erzsébet!

Nyugodj Békében!

   Benő János

         címzetes főjegyző