80 éves a református egyházközség

80 református év. A nyíradonyi református gyülekezet idén ünnepli a megalapítását.

A középkorban Nyíradonynak már volt református anyaegyháza. Az 1600-as évek elejéről ismerjük az itt szolgált
lelkészek neveit.
1670-től új telepesek éltek Nyíradonyban, akik – a szájhagyomány szerint – reformátusvallású hajdúk voltak. Ám a legendából úgy tudjuk, egy éjszaka alatt mindenüket összepakolták és a nagyobb hajdúvárosokba távoztak. Ez 1715-1720 között történt, amint több összeírás is bizonyítja. Hajdúböszörmény későbbi református anyakönyveibe több helyen beírták: „Adonyból jött”, „Adonyba való”. Templomuk 1784-ben még állt a debreceni út környékén. Egy idős asszony elmondta, hogy mélyszántáskor a kertjének végéből, a dombból törmelék és csontok kerülnek felszínre.
Az 1880-as évektől a nyíradonyi református szórvány Nyírmihálydi fiókegyházaként működött. 1932-ben aztán megindult egy új nyíradonyi református anyaegyház szervezése, mely fölött Molnár István nyírmihálydi lelkész, Hetey Sándor segédlelkész, dr. Kálnay Zoltán járási főszolgabíró, Kiss Lajos községi jegyző és Gődény Ferenc tivorányi földbirtokos gyámkodtak. A korábbi jegyző, Kala Zsigmond házát vásárolták meg, ezt építették át: kétharmada templom, a többi lelkészi lakás lett.
Az épülő egyházat 1936-ban meglátogatta a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki engedélyezte az anyaegyház létrejöttét.
A templomot és a haranglábat 1937. május 9-én szentelték fel, és Hetey Sándort beiktatták Nyíradony református lelkészének. Az ünnepség keretében a harangláb gömbjébe emlékirat került, melynek utolsó sora a jövő generációinak szól: „Többet tegyetek egyházunkért, mint mi, ma élők!”
Egy elmondás szerint Hetey Sándor úgy jött Nyíradonyba, hogy a kisujját nem volt hova letennie, és amikor meghalt az egyháznak temploma, lelkészi és tanítói lakása, gyülekezeti terme, földjei és erdeje volt.
Az egyházközség lelkészei voltak 1936-1992 között:
Hetey Sándor (1937-1950),
Fehér Ákos (1950-1963),
Kéki Imre (1963-1966),
Dani László (1966-1973),
ifj. Hadházy Antal (1973-1988),
id. Hadházy Antal (1988-1992).
Segédlelkészek voltak: Molnár Lóránt, Orbán Zoltán, Tomcsa Zoltán, Cs. Nagy Dániel, Botos Kálmán, Kálmán István, Bencze János, T. Nagy Imre.
Kántorok voltak: Gaál Balázs, Bács Jenő, Fehér Ákosné, id. Hadházy Antalné.
Gondnokok voltak: Gődény Ferenc, Kiss Lajos, Madai Sándor, Rezes Mihály, Vécsey István, Szűcs Antal, Karsai János, Lázár Gáborné.
Kérem, osszák meg velem az egyházzal kapcsolatos emlékeiket, fényképeiket az elmúlt 80 év bármely időszakából! | Pócsi Zsolt

Toronyépítés Pázmány József lelkész és Fodor József gondnok szervezésében 1997-ben. Fotó: Tóth Vince
Toronyépítés Pázmány József lelkész és Fodor József gondnok szervezésében 1997-ben. Fotó: Tóth Vince
A presbitérium (egyházi tanács) tagjai 1990 körül. Hátul középen id. Hadházy Antal lelkész. A tagok között özv. Karsai Lászlóné, özv. Belme Illésné, özv. Madar Józsefné, Terdik Sándorné (†) és Komlósi Bálint (†). Fotó: özv. Karsai Lászlóné
A presbitérium (egyházi tanács) tagjai 1990 körül. Hátul középen id. Hadházy Antal lelkész. A tagok között özv. Karsai Lászlóné, özv. Belme Illésné,
özv. Madar Józsefné, Terdik Sándorné (†) és Komlósi Bálint (†). Fotó: özv. Karsai Lászlóné
Templom és harangláb 1980 körül. Fotó: Tóth Vince
Templom és harangláb 1980 körül. Fotó: Tóth Vince
Konfirmálók 1965 körül. Középen Rezes Mihály gondnok és Kéki Imre lelkész. Fotó: Nagy Gyuláné
Konfirmálók 1965 körül. Középen Rezes Mihály gondnok és Kéki Imre lelkész. Fotó: Nagy Gyuláné
Püspöki látogatás 1936. Fotó: Kálnay Istvánné
Püspöki látogatás 1936. Fotó: Kálnay Istvánné
Templomszentelés, beiktatás 1937 május 9. Fotó: Kálnay Istvánné
Templomszentelés, beiktatás 1937 május 9. Fotó: Kálnay Istvánné