Szövetségesek találkoztak Nyíradonyban

Több mint 30 település polgármestere, illetve kulturális egyesületek képviselői érkeztek Nyíradonyba a Városok, Falvak Szövetsége március 10-én megtartott 2017. évi közgyűlésére.

A Szövetség elmúlt évét értékelték és a jövő feladatairól tárgyaltak a Polgármesteri Hivatal dísztermében a települések vezetői. Kondásné Erdei Mária, városunk polgármestere Nyíradony értékeit bemutató prezentációjával köszöntötte a VFSZ elnökségét és tagjait. Az ének, a videó és a néptánc aláfestésével megtartott szakmai beszámoló felkeltette a jelenlévők figyelmét. Ezt követően Tasó László államtitkár kapott szót, s elmondta, büszke arra, hogy Nyíradonyban üdvözölheti a szövetség tagjait, s reményét fejezte ki, hogy a képviselők találnak majd valami kedvükre való helyi sajátosságot.

A beszámolók elfogadását követően a közgyűlés új tagok felvételéről is döntött: polgármestereik bemutatkozása után Rozsályt és Esztergomot köszöntötték új tagként a Szövetségben. Ezt követően elfogadásra került a szervezet jövőre vonatkozó költségvetése. A szakmai munka után a társaság megtekinthette Nyíradony nevezetességeit: városunk központját, a Harangi Imre Rendezvénycsarnokot, majd a Gúthi Erdészet látnivalóit. Végül a Borostyán Med Hotel impozáns épületében mindenki elkölthetett egy finom ebédet. A nap további programja Hajdúhadházon folytatódott.

Még a közgyűlés megnyitása előtt interjút kértünk Halász Jánostól, a Városok, Falvak Szövetségének elnökétől; Komolay Szabolcstól, Debrecen kulturális, oktatási, szociális feladatokkal kapcsolatos irányításért és koordinációért felelős alpolgármesterétől és Kondásné Erdei Máriától, Nyíradony polgármesterétől.

Halász János
Halász János
Halász János

Tudtommal, Önt egész pályája során valamilyen jelentősebb kezdeményezés élén lehetett látni. Honnan ez a vonzalma
és mikor kezdődött?

Az egyetemen, amikor barátaimmal létrehoztuk a Szép Klubot. Hallgatótársainknak és magunknak újszerű közösségi és kulturális programokat találtunk ki. Ez a 80-as évek közepén volt, mikor ezért még megfigyelés járt, bár az egyetemen belül retorzió nem volt. Akkor kezdtem el a közösségszervezést, nyári táborokat vezettem. Aztán megadatott, hogy olyan munkahelyeim voltak, ahol mindig létre kellett hozni valamit. A Városok, Falvak Szövetsége is egy ilyen program. Akkor kezdtük el ezt a munkát, amikor 2006-ban az országgyűlési képviselői tisztség mellett Debrecen alpolgármestere lettem. Debrecen pályázott a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa címre, ezért úgy gondolta a vezetés, hogy kellene egy olyan szövetség, melyben a környező települések a tagok, hogy ennek a jó ügynek az üzenete oda is eljusson. Bár a címet akkor nem mi nyertük el, a szövetséget mégis életre keltettük, s megtöltve újabb tartalmakkal most itt tartunk. Van már 30 település az ország különböző pontjairól. A tagjaink döntően Hajdú-Bihar megyeiek, de csatlakozott már hozzánk pl. Kőszeg, Sárospatak, Baja, Vác, Jászberény, Balatonfüred, Csopak, Paloznak is, így elmondhatjuk, hogy egy országos szervezetté váltunk. Közgyűléseinkkel mindig járjuk az országot, és nagy öröm, hogy most Nyíradonyba is eljuthattunk. Igyekszünk figyelni rá, hogy ez ne csak egy hivatalos önkormányzati szövetség legyen, hanem egy valódi közösség, s itt már barátként találkozzunk egymással.

Mit tud adni egy ilyen kistelepülés, mint Nyíradony, a Szövetség értékeihez?

Szövetségünkben Nyíradony nem kistelepülés, hanem egy nagyon fontos láncszem. Vannak lényegesen kisebb lélekszámú tagtelepüléseink is (lásd, Csopak, Tihany vagy a most felvételt nyert Rozsály), de nálunk, szerencsére, nem ez számít. Úgy gondolom,  Nyíradony éppen annyit tesz hozzá szervezetünkhöz, mint a többiek: az emberségét, a közösségi aktivitást, az itt működő csoportok minőségi munkáját. A Debrecennel való kulturális együttműködésben pedig még sok távlat van, amellyel a település szintén sokat tud majd segíteni a Szövetségnek.

A határon túli magyarság bevonásával
a Szövetségnek valamilyen magasabb rendű célja is volt?

Volt ilyen egyesítő célunk, de nem ez az elsődleges feladatunk. Jó, hogy ha sok szövetség és sokfajta kezdeményezés van. Odafigyelünk a határon túli magyarok ügyeire is, hiszen a székelykeresztúriakkal rendszeres kapcsolatot tartunk fenn, és tagjaink között szerepel – a küldöttei révén ma is jelenlévő – felvidéki Királyhelmec is.

Ha elnyerné Debrecen az Európa Kulturális Fővárosa címet, mit nyernének vele
a VFSZ tagtelepülései?

Ha Debrecen 2023-ban elnyeri ezt a címet, az egyrészt kulturális és infrastrukturális fejlesztéssel is jár, ami kisugárzik a régióra. Másrészt olyan kulturális pezsgést idéz elő, amely a környező településeken – főleg Hajdú-Bihar megyében – éreztetni fogja a hatását. Az Európa Kulturális Fővárosa cím főleg a turisztikára van nagyon pozitív hatással. Biztos, hogy sokkal többen jönnek majd Debrecenbe, így Hajdú-Bihar megyébe is. A pályázat egyik célja, hogy a rendszer hálózatban működjön, ne csak Debrecennek jelentsen ez segítséget, hanem a környező településeknek is.

Komolay Szabolcs
Komolay Szabolcs
Komolay Szabolcs

Milyen jövőt jósol a Szövetségnek?

Nagyon bízom benne, hogy 2023-ban elnyerjük az Európa Kulturális Fővárosa címet. A pályázatban fontos elem, hogy az adott város hogyan képes integrálni a régiót a projektbe. Debrecen mindenképpen szeretne sokrétű partneri együttműködést kialakítani a Városok, Falvak Szövetségével, bevonni a tagtelepüléseket a projektbe. Debrecen pályázata a Szövetséggel és a határmenti régiókkal különösen erős lehet. Mi azt szeretnénk, hogy Debrecen egy kulturális központtá váljon, s minden település, mely ehhez a kulturális körhöz csatlakozik, profitálni tudjon belőle. Ha elnyerjük a címet, a régióban olyan mértékű programözön várható, ami a turizmust minden bizonnyal fellendíti.

Kondásné Erdei Mária
Kondásné Erdei Mária
Kondásné Erdei Mária

Mi a jó nekünk, nyíradonyiaknak abban, hogy városunk a Szövetség tagja?

Közvetlen hasznát eddig elsősorban a fiatalok látták, hiszen 2015-ben és 2016-ban is részt vehettek a szövetség tagjai által felkínált nyári táborozásokon. De polgármesteri munkám során én is profitálok belőle, hiszen például a találkozókon ismertem meg és aztán igyekeztem népszerűsíteni a mátraderecskei mofettát. Vagy a sikeresen működő bajai, gyulai önkormányzati intézményeket tanulmányozva javaslatokat tudok tenni az adonyi önkormányzat felé helyi rendszereink tökéletesítésére. Különböző nagyságú, adottságú települések sorát látogatjuk végig, és mindenhol szerezhetek adaptálható ötleteket.

Nagy lehetőséget látok a debreceni pályázatban is, mely Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzésére irányul. Ez egy hosszú folyamat, melyben – mint hallottuk – már a tervezés során is számítanak ránk. Így tudatosan készülhetünk olyan hátránykompenzációs fejlesztésekre, melyekkel az aktív népességet, különösen a fiatalokat Nyíradonyban tarthatjuk. Maga a pályázat a kultúra tágabb értelmezését hordozza, tehát nemcsak a magas művészet és a világhírű előadók térnyerésére kell gondolni, hanem infrastukturális fejlesztésekre és az álláshelyek bővülésére is.

Ha a régió turisztikája fellendül,
megvan-e Nyíradonynak a kellő eszköztára, hogy nagyobb turista forgalmat bonyolítson?

Máris tapasztalható az erősödő vállalkozó kedv. Egyelőre az esküvői, lakodalmas turizmus és a Harangi Imre Rendezvénycsarnokban lebonyolított regionális, országos hatókörű rendezvények mozgatnak nagy tömegeket. Sokszor az információ és a közös marketing hiánya miatt kerülünk hátrányba: bizonyára sokan találkoztak már hétvégén idegen csoportokkal, akik étkezési helyeket, nyitvatartó üzletet, ajándékboltot, turisztikai látnivalót vagy legalább egy információs irodát kerestek. Számos vendéglátó egység vár erre, hogy tervezhető és kiszámítható forgalma legyen, amire – bizonyára – fejlesztésekkel reagálna.

Mivel gazdagítja városunk
a VFSZ kincstárát?

A Nyírség sok tekintetben különbözik az ország más tájaitól. A vendégeskedés tapasztalataiból leszűrve elmondhatom: nálunk mindig több a „hozzáadott érték”, az emberi tényező, ami a gondoskodásban, a szakszerű lebonyolításban nyilvánul meg. Aki egyszer Nyíradonyban járt, rendszerint a visszatérés igényével és ígéretével távozik.

Büszkeséggel tölt el, hogy településünket is megismerik a Szövetséghez tartozó polgármesterek, városvezetők; és azt is jó megtapasztalni, hogy Nyíradony véleménye és javaslata is számít a közös gondolkodás során. | Tulipán Tamásné