Energia hulladékból – a mezőgazdasági és erdészeti zöld hulladékok feldolgozása a regionális hulladék-menedzsmenthez való alkalmazkodás céljából

                      

 

Projekt bemutatása

Nyíradony Város Önkormányzata partnerségben Majtény Község Önkormányzatával (Projekt Partner minőségben) támogatási kérelmet nyújtottak be 2012-ben a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében és támogatásban részesültek. A pályázat címe „Energia hulladékból – a mezőgazdasági és erdészeti zöld hulladékok feldolgozása a regionális hulladékmenedzsmenthez való alkalmazkodás céljából” (Zöld hulladék). A pályázat célja, hogy kiegészítse a regionális hulladékfeldolgozást egy új, innovatív eljárással, mégpedig úgy, hogy a mezőgazdasági és erdészeti hulladékból két gépsor segítségével pellet és brikett készül, a magyar partner az erdészeti, míg a román partner a mezőgazdasági hulladékot dolgozza fel. A pályázat keretében, a partnerek közösen alkalmazzák az új eljárást: mindkét településen beszerzésre kerülnek gépsorok, az érintettek közös workshopok keretében tanulnak a megújuló energiákban rejlő lehetőségékről és a gépek működéséről is.

A projekt teljes költségvetése 1.032.454 euró, melyből 513.850 euró a román partner támogatása, míg Nyíradony Város
Önkormányzata 518.604 euró támogatásban részesült. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a két tagország támogatásával valósul meg, melyet a partnerek önereje egészít ki. A magyar partner által biztosított önerő mértéke mindösszesen 5%.

További információkat a pályázatról dr. Kres Tünde Tímea projektmenedzsertől kaphatnak a huro_energy@yahoo.com címen vagy a +36-70-4114610-s telefonszámon.

Prezentarea proiectului

Consiliul local al Orasului Nyíradony în parteneriat cu Comuna Moftin (în calitate partener de proiect) au depus o cerere de finanțare în 2012, în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, proiectul “Energie din deșeuri – procesarea deșeurilor verzi forestiere și agricole în vederea respectării măsurilor regionale de management a deșeurilor”, (Deșeul verde). Obiectivul general al proiectului este introducerea unei tehnologii inovatoare de tratare a deșeurilor care să completeze sistemul regional de gestionare a deșeurilor prin scăderea utilizării lemnului din păduri, creşterea utilizării deseurilor agricole (paie) şi prin producerea de resurse energetice regenerabile, creșterea calității mediului înconjurător, îmbunătățirea cooperării transfrontaliere dintre Moftin şi Nyíradony. În cadrul proiectului partenerii au implementat noi technologii: în ambele localități au fost achiziționate echipamente, iar partnerii în cadrul workshopurilor comune au avut posibilitatea să învețe despre energiile regenerabile și funcționarea echipamentelor.

Proiectul dispune de un buget total de 1.032.454 Euro, din care 513.850 euro îi revin partenerului de proiect, iar 518.604 euro îi revin lderului de proiect Orașul Nyiradony. Proiectul este finanțat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională și cofinanțarea națională a celor două state, precum aportul propriu al partnerilor. Cofinanțarea partenerului maghiar este de doar 5%.

Informații suplimentare puteți afla de la dr. Kres Tünde Tímea managerul proiectului prin e-mail huro_energy@yahoo.com sau prin telefon la numărul +36-70-4114610.

About the project

Local Council of Nyiradony City in partnership with Moftin Local Authority (as project partner) asked for founding in 2012 from Hungary-Romania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 for the project entitled “Energy from waste-processing of forestry and agricultural green waste in order to complete regional waste management measures”. The general objective of the project is to introduce one innovative technology to completes the regional waste management system with the decrease of using of forest woods, increase of using of agricultural waste and the generation of renewable energies, improving the quality of environment and improving the cross border cooperation between Moftin and Nyiradony.
Int he project the partners implemented new technologies: in the both localities was purchased new equipments and the partners has the opportunity to learn about the renewable energies and about equipment operation in the field of the joint workshops.

The entire bugdet of the project is 1.032.454 Euro from which 513.850 euro is the part of the Project Partner and 518.604 euro is the part of the Lead Partner, Nyiradony City. The project was implemented with the financement of the European Regional Development Fund and the national cofinancement of the two countries and the own contribution of the partners. The own contribution of the hungarian partner is 5%.

Other information about the project can be received from the project manager, dr. Kres Tünde Tímea by e-mail: huro_energy@yahoo.com or by phone +36 70 4114610

.

           

– SAJTÓKÖZLEMÉNY –
2015. szeptember 14.

Nyíradony Város Önkormányzata partnerségben Majtény Község Önkormányzatával (Projekt Partner minőségben) támogatási kérelmet nyújtottak be 2012-ben a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében és támogatásban részesültek. A pályázat címe „Energia hulladékból – a mezőgazdasági és erdészeti zöld hulladékok feldolgozása a regionális hulladékmenedzsmenthez való alkalmazkodás céljából” (Zöld hulladék). A pályázat célja, hogy kiegészítse a regionális hulladékfeldolgozást egy új, innovatív eljárással, mégpedig úgy, hogy a mezőgazdasági és erdészeti hulladékból két gépsor segítségével pellet és brikett készül, a magyar partner az erdészeti, míg a román partner a mezőgazdasági hulladékot dolgozza fel.

A pályázat keretében, a partnerek közösen alkalmazzák az új eljárást: mindkét településen beszerzésre kerülnek gépsorok, az érintettek közös workshopok keretében tanulnak a megújuló energiákban rejlő lehetőségékről és a gépek működéséről is.

A pályázat keretében egy új épület készül, Nyíradony-Aradványpusztában (0265/15 hrsz.) ahol az erdészeti hulladékból gyártunk pellet és brikettet, melyek közintézményeink fűtésére alkalmasak, ezzel elősegítvén a határ menti övezetben az új eszközök, eljárások népszerűsítését a „zöld” energia gyártásához kapcsolódóan.

A támogatásnak köszönhetően beszerzésre kerül egy pellet és brikett gépsor, egy traktor és egy felszedő. A traktor és a felszedő segítségével a mezőgazdasági és erdészeti hulladék bekerül a feldolgozóba és ott a két gépsor segítségével készült a pellet és a brikett. A pályázatban útfelújítás is megvalósul, ennek köszönhetően a Nyíradony–Aradványpuszta összekötő úthoz csatlakozó Iskola utca mindösszesen 400 méter hosszban lesz felújítva.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a pályázat, hiszen megindultak a közbeszerzési eljárások, ennek köszönhetően rövid időn belül elkezdődik az épület építése és a gépek is megérkeznek az új épületbe. A pályázat zárásának időpontja 2015.október 31., tehát már a téli időszakot közintézményeink úgy kezdik, hogy rendelkezésre áll a pellet és a brikett.
A pályázat keretében megrendezésre került több találkozó a magyar és román partnerintézmények képviselőinek részvételével. A pályázat végéig elkészül a www.nyiradony.hu honlapon egy többnyelvű aloldal, ahol az érdeklődök információkat kaphatnak kezdeményezésünkről, valamint egy közös partneri konferenciára is sor kerül a pályázat eredményeinek ismertetése céljából.

A projekt teljes költségvetése 1.032.454 euró, melyből 513.850 euró a román partner támogatása, míg Nyíradony Város Önkormányzata 518.604 euró támogatásban részesült. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a két tagország támogatásával valósul meg, melyet a partnerek önereje egészít ki. A magyar partner által biztosított önerő mértéke mindösszesen 5%.

További információkat a pályázatról dr. Kres Tünde Tímea projektmenedzsertől kaphatnak a huro_energy@yahoo.com címen vagy a +36-70-4114610-s telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetőek a www.nyiradony.hu honlapon is.

www.huro-cbc.eu

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!

Képgaléria

 

Dokumentumok

Vállalkozási szerződés

Közbeszerzési terv

Kivonat közbeszerzési szabályzatról

Közbeszerzési szabályzat

Teljesítésre vonatkozó adatok – épület

Teljesítésre vonatkozó adatok – gépek

Teljesítésre vonatkozó adatok – traktor és szalmafelszedő

Adásvételi szerződés – traktor

Adásvételi szerződés – brikettáló gép

Közbeszerzési Terv 1. számú módosítás

Sajtóközlemény 1.

Sajtóközlemény 1. EN

Sajtóközlemény 2.

Sajtóközlemény 2. EN