2016. évi Képviselő-testületi rendeletek

RENDELETEK

1/2016.(I.04.) sz. rendelet a Nyíradony Városért „Por Urbe” Emlékplakett kitüntető cím, valamint „Akikre büszkék vagyunk” elismerő díj alapításáról és adományozásának rendjéről

2/2016 (I.19.) számú rendelet az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 22/2001.(X.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

2/2016. (I.19.) 1. melléklet

2/2016. (I.19.) 2. melléklet

3/2016 (II.15.) számú rendelet Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

3/2016. (II.15.) 1. melléklet

3/2016. (II.15.) 2. melléklet

3/2016. (II.15.) 3. melléklet

3/2016. (II.15.) 4/a melléklet

3/2016. (II.15.) 4/b melléklet

3/2016. (II.15.) 4/c melléklet

3/2016. (II.15.) 5. melléklet

3/2016. (II.15.) 6. melléklet

3/2016. (II.15.) 7. melléklet

3/2016. (II.15.) 8/a melléklet

3/2016. (II.15.) 8/b melléklet

3/2016. (II.15.) 8/c melléklet

3/2016. (II.15.) 9/a melléklet

3/2016. (II.15.) 9/b melléklet

3/2016. (II.15.) 9/c melléklet

3/2016. (II.15.) 10/a melléklet

3/2016. (II.15.) 10/b melléklet

3/2016. (II.15.) 10/c melléklet

3/2016. (II.15.) 11. melléklet

4/2016.(II. 15.) számú rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 29/2005. (IX.15.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

4/2016. (II.15.) függelék

5/2016.(II.15.) számú rendelet a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 18/2004.(XII.10. számú) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

6/2016.(II. 15.) számú rendelet Nyíradony Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.13.) számú rendeletének módosításáról

6/2016. (II.15.) 7. sz. melléklet

7/2016.(III.10.) számú rendelet a 29/2015 (XII.14) számú A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervekről szóló rendelet módosításáról

7/2016. (III.10.) 1. melléklet

7/2016. (III.10.) 2. melléklet

7/2016. (III.10.) 3. melléklet

7/2016. (III.10.) 4. melléklet

7/2016. (III.10.) 5. melléklet

7/2016. (III.10.) 6. melléklet

7/2016. (III.10.) 7. melléklet

7/2016. (III.10.) 8. melléklet

7/2016. (III.10.) 9. melléklet

7/2016. (III.10.) 10. melléklet

8/2016 (IV.19.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2015.(IX.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

9/2016 (V.31.)  számú rendelet Nyíradony Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 13.) sz. rendeletének módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

10/2016 (V.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

11/2016 (VI.27.) számú rendelet Nyíradony Város Önkormányzata a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 27/2015. (XII.14.) számú rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

14/2016 (VI.27) számú rendelet a Nyíradony város közigazgatási területén szervezett települési szilárd kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2015. (XI.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

15/2016 (VI.27.) számú rendelet a közterületi térfigyelő rendszerről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

16/2016 (VI.27.) számú rendelet a városi piac működtetéséről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

17/2016(VI.27.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 9/2007.(IV.12.) Ö.r. számú rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http//njt.hu/

19/2016(IX.16.) számú rendelet a START Mintaprogramokban és közfoglalkoztatási programokban előállított állatok, állati eredetű termékek és mezőgazdasági termények juttatásának rendjéről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

21/2016(X.27.) számú rendelet a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

22/2016(XII.7.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

23/2016(XII.7.) számú rendelet a pénzben, természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

24/2016(XII.7.) sz. rendelet a városi piac és vásárműködéséről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

25/2016(XII.7.) sz. rendelet a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számának meghatározásáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

26/2016(XII.7.) sz. rendelet a Babaváró Program bevezetéséről szóló 5/2015.(II.13.) számú rendelettel módosított 19/2014.(XII.29.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/