2013. évi Képviselő-testületi rendeletek

Rendeletek

1/2013. (II.14.). KT. sz. rendelet az intézményi térítési díjakról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

2/2013. (II.14.) sz. rendelete Nyíradony Város Önkormányzat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2011. számú önkormányzati rendeletével módosított 4/2009. (III.20). számú önkormányzati rendeletének módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

3/2013. (II.14.) sz. rendelete Nyíradony Város Önkormányzata Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) számú önkormányzati rendelet kiegészítéséről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

4/2013. (II.14.) sz. rendelete Nyíradony Város Önkormányzat 5/2005.(II.10.) számú rendeletének módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

5/2013. (III.13.) sz. rendelete a Nyíradony Város Önkormányzat2012 évi költségvetésről szóló 1/2012. (III.09.) számú rendeletének módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

6/2013. (III.13.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2013 évi költségvetésről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

7/2013. (IV.30.) számú rendelet Nyíradony Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

8/2013. (IV.30.) számú rendelet a pénzben, természetben és személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

9/2013. (IV.30.) számú rendelet a közterületek tisztántartásáról és a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított és kiegészített 8/2004.(IV.05.) számú rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

10/2013. (VI.25.) számú rendelet a helyi építési szabályzatának változásáról és a szabályozási tervek elfogadásáról:Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

11/2013. (IX.18.) számú rendelet a közterület használatáról szóló módosított és kiegészített 13/2006. (III.16) számú önkormányzati rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

12/2013. (IX.24.) sz. rendelet Nyíradony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.13.) számú rendeletének módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

13/2013. (IX.24.) számú rendelet a tanyagondnoki szolgálatokról szóló 11/2009.(IX.29.) számú rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

14/2013. (X.31.) számú rendelet a helyi adókról szóló 8/2012.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

15/2013. (X.31.) sz. rendelet az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

16/2013.(X.31.) számú rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

17/2013. (XI.25.) sz. rendelet Nyíradony Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) számú önkormányzati rendelet kiegészítéséről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

18/2013.(XII.19.) számú rendelet a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

19/2013. (XII.19.) sz. rendelet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

20/2013. (XII.19.) számú rendelet A város közigazgatási területén lévő köztemetők használatának rendjéről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

21/2013. (XII.19.) számú rendelet a pénzben, természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

22/2013. (XII.19.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak szabályairól: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

23/2013.(XII.19.) számú rendelet az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 10/2010.(X.14.) .számú rendelet módosításáról: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/

24/2013.(XII.19.) számú rendelet Nyíradony Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásának rendjéről: Nemzeti Jogszabálytár: http://njt.hu/