Nyíradony Város északi részének belterületi vízrendezése

AOP-5.1.2/D2-11-2011-0050

 

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Nyíradony Város Önkormányzatának „Nyíradony Város északi részének belterületi vízrendezése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0050 azonosítószámú projektjebemutatására létrejött aloldalon!

Honlapunkáltal lehetőséget szeretnénk biztosítani minden Kedves Érdeklődő számára, hogy megismerhesse terveinket, illetve betekintést nyerjen a beruházás részleteibe.

A beruházás az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően valósulhat meg.
Tisztelt Látogató, Ön most egy nagyszabású projekt révén került kapcsolatba velünk. Kérem, kísérje figyelemmel a megvalósítást, és ha lehetősége adódik, keressen fel bennünket, nagyon sok olyan élményt tartogat a Ligetaljai tájegység mely örök emlék lesz Önnek és családjának.

Üdvözlettel: Tasó László
polgármester

 

A beruházásról

A beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2013. április 02- án írta alá Nyíradony Város Önkormányzata és az ÉARFÜ Nonprofit Kft., amellyel kezdetét vette a projekt.

A beruházás összköltsége 301 006 808 Ft, amelyből 285 956 467Ft a megítélt támogatás, és 15 050 341 Ft az, amelyet a településnek kell önrészként hozzátennie a megnyert összeghez. A fejlesztésre nagy szükség van, mivel Nyíradony város északi részének belterületi vízrendszere elavult, műszaki állapota nem kielégítő. Az önkormányzat évek óta csak a legszükségesebb karbantartásokat tudja elvégeztetni. A településen meglévő vízelvezető hálózat részben zárt, részben burkolt. A csatornák kis keresztmetszetűek, eltömődöttek.
Az önkormányzat a csapadékvíz elvezetetését, kis részben zárt csapadék csatornák építésével, a meglévő nyílt rendszerek felújításával – összességében 2949 méter hosszúságon – és 1 100 m3 víz befogadására alkalmas záportárazó megépítésével kívánja megvalósítani.

Az összehangolt vízelvezető rendszer kialakításával a területet elöntő csapadékvizek előfordulási valószínűsége csökken. A talajvízszint emelkedése megszűnik, a lakóépületek vizesedése megáll. A medrek burkolásával, megfelelő eséstörések kialakításával szabályozhatóvá válik a víz levezetése. Az eróziós folyamatok lecsökkenek, a talajpusztulása nem következik be, és a befogadók hordalékkal való terhelése lecsökken. A zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel a szakaszok rendezett, esztétikus megjelenése is biztosított lesz.

A kivitelezést végző „Nyíradonyi Vízrendezés” Konzorcium nyilatkozata alapján a tervezett ütemterv szerint 2014. év végére készül el az egész beruházás.

Hol tartunk?

2014/03/31

Nyíradony Város Önkormányzata aláírta a közbeszerzési eljárásban nyertes „Nyíradony Vízrendezés Konzorcium” Közös Ajánlattevővel a kivitelezési szerződést.

2014/05/26

Lezárult a munkaterület átadási eljárás. Megindult a kivitelezés a befogadótól.

EU Támogatás

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató képviseletében eljáró Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft,(4025Debrecen, Széchenyi u. 31.) mint közreműködő szervezet és Nyíradony Város Önkormányzata 2013. április 02-án írta alá a támogatásról szóló szerződést.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés finanszírozza. A 301 006 808 Ft összköltségből, 285 956 467 Ftelnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 2949 méter csatorna rekonstrukciójára kerül sor, melynek során a mederkotrást követően TB elemekkel történik a meder burkolása.

A nagy vízhozam átmeneti tárolása érdekében 1 100 m3 víz befogadására alkalmas záportárazó épül. A megvédett terület nagysága 84 hektár.

Információ

Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel kapcsolatban, akár magával a csatorna építési beruházással kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!

Elérhetőségeink:

Nyíradony Város Önkormányzata
Czirják Éva- projektmenedzser
tel.: 06 52/203 692
fax: 06 52 /203 870
e-mail: onkormanyzat@nyiradony.hu

Szerződések

Jogerős vízjogi engedély

Kivitelezői szerződés

Képgaléria

A beruházás munkafolyamatáról az alábbi képgalériában találhatnak képeket.