Nyíradony településközponti komplex gyűjtőúthálózat fejlesztése

ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0048

 

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Nyíradony Város Önkormányzatának „Nyíradony településközponti komplex gyűjtőúthálózat fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0048 azonosítószámú projektje bemutatására létrejött aloldalon!

A beruházás az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően valósulhat meg.

Tisztelt Látogató, Ön most egy nagyszabású projekt révén került kapcsolatba velünk. Kérem, kísérje figyelemmel a megvalósítást, és ha lehetősége adódik, keressen fel bennünket, nagyon sok olyan élményt tartogat a Ligetaljai tájegység mely örök emlék lesz Önnek és családjának.

Üdvözlettel:
Tasó László
polgármester

A beruházásról

A projekt részeként Nyíradony Város Önkormányzata egy jelentős projektet valósíthat meg. A projekt tervezett megvalósítási helyszínét jelentő létesítmények belterületi, szabályos beépítésű területek, az érintett Ady E és Klapka utca a település központjában találhatóak, és közlekedési kapcsolatot teremtenek a két állami (471.sz. főút és a 4904. j.) út között ezáltal összekötve a városközpontot az iparterületekkel és a külvárosi lakóövezettel. Az utcákban kétirányú forgalomra alkalmas út épül.

A jelenleg 6,0-4,0m közötti burkolatszélességű Ady E. u gyűjtőúttá történő átalakítása történik meg illetve az ezen út folytatásaként jelenlegi földútként működő Klapka utca gyűjtőútnak megfelelő paraméterek szerinti megépítése. Az utcákban a meglévő földmedrű árokrendszer elbontásra kerül, megfelelő vízelvezető rendszer épül ki, és mivel az önkormányzat a közeljövőben újra működtetni kívánja a helyi tömegközlekedést ezért a projekt keretében buszperonok is kialakításra kerülnek. A fejlesztés következtében ezáltal a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedése is biztonságossá válik.

A projekt megvalósításának célja infrastrukturális fejlesztés, mely által növekedhet Nyíradony versenyképessége. Az infrastrukturális beruházások által a település, de még nagyobb mértékben közvetlenül a településrész népességmegtartó képessége mutatkozhat meg illetve egy vonzó lakókörnyezet alakulhat ki.

Az infrastrukturális fejlesztés eredményeként megerősödhet a kis és középvállalkozók vállalkozási kedve, mivel rendezett környezet nagyban befolyásolja egy-egy vállalkozás sikerességét, üzemeltethetőségét.
Nyíradony Város Önkormányzata tervei közt szerepel a teljes úthálózat kiépítése melyben kiemelt prioritással szerepelnek a gyűjtőutak. Ezen prioritásoknak köszönhetően a gyűjtőutak felújítása és kiépítése a rövid illetve középtávú célok között szerepel első lépésként a településközpont és a környező részek infrastruktúrájának javítása és fejlesztése a célunk, mivel a településközpont a lakosság és távolabbi értelemben a térség lakóinak számára rendszeres elérhetőségnek kell lennie.

A projekt közvetlen célja: A projekt megvalósítását követően jelentősen javul Nyíradony város közlekedési infrastruktúrája, hiszen a település teljes belterületi úthálózatának 4, 5 %-a fejlesztésre, korszerűsítésre kerül. Az Ady Endre utca: 1222 méter, míg a Klapka utca: 706 méter. A fejlesztés részeként a meglévő Ady E utca rossz minőségű kiszolgáló útból gyűjtőúttá kerül felfejlesztésre, míg a burkolatlan Klapka utca szilárd aszfaltburkolatot kap 706 méter hosszúságban.

A megvalósítást követően nemcsak több mint 25 %-kal rövidül az elérési út, de a településközpont is tehermentesítésre kerül.

A jelenlegi meglévő burkolaton is jelentős forgalom zajlik mivel a helyismerettel rendelkező lakosság ezen úton kerüli ki a település fő közlekedési csomópontját és a fejlesztés eredményeképpen nagyban hozzájárul, hogy ez egy megfelelő paraméterekkel rendelkező és közlekedésbiztonsági szempontból minden igényt kielégítő jó minőségű úton történjen.

A fejlesztés részeként közel 700 méter szabványos szélességű új járdaszakasz is készül illetve a tervezett fásítást és füvesítést követően jelentős zöldfelület fejlesztést is megvalósítunk.

A projekt megvalósítási helyszínét jelentő Ady E. és Klapka utca tervezéssel érintett szakaszain utasperonok kerülnek kialakításra mivel a helyi tömegközlekedés tervezett újraindításával az autóbusz közlekedés egyik fő útvonala az Ady Endre és a Klapka utca éppen amiatt, mivel ezen közlekedési útvonalak a településrészek összeköttetését hivatottak biztosítani.

A Beruházás részeként zöldfelület rendezés is megvalósul és utcabútorok kerülnek kihelyezésre.

A beruházás aktuális állása

2014. 06. 30.

Aláírásra került a kivitelezési szerződés. Nyíradony Város Önkormányzata 2014.06.30-án aláírta a közbeszerzési eljáráson nyertes BO-TO-BAU Kft és a TEMEN-TRADE Kft.- vel (Közös ajánlattevők) a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést. A szerződés aláírását követően a munkaterület átadás-átvételre is sor került.

2014. 04. 24.

Kiírásra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a kivitelezést végző szervezet személye.

2014. 04. 09.

Elkészültek a kiviteli tervek. A kiviteli terv és a jogerős engedélyek birtokában megindítható a kivitelező személyének kiválasztására irányuló eljárás.

2014. 03. 12.

Jogerőssé és végrehajthatóvá vált a vízjogi létesítési engedély. 2012. június 15-én már rendelkezésre állt az útépítési engedély. Az engedélyek birtokában megkezdhető a kiviteli terv készítése.

EU támogatás

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató képviseletében eljáró Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, (4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.) mint közreműködő szervezet és Nyíradony Város Önkormányzata 2013. október 11-én írta alá a támogatásról szóló szerződést.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés finanszírozza. A 376 985 020 Ft összköltségből, 339 286 518 Ft elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 8100 fő lakosú településen 706 méter új út épül, 1222 méter út felújítása valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően az utak gyűjtő utakká válnak, amelyek a városközpontot is tehermentesítik a forgalomtól.

Ha kérdése van…

Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel kapcsolatban, akár magával az útépítési, útrekonstrukciós beruházással kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!

Elérhetőségeink:

Nyíradony Város Önkormányzata
Czirják Éva– projektmenedzser
tel.: 06 52/203 692
fax: 06 52 /203 870
e-mail: onkormanyzat@nyiradony.hu

 

Szerződések
Tervezési vállalkozási szerződés

Engedélyes terv készítés szerződés és annak 1 sz. módosítása

Kivitelezői szerződés

Jogerős vízjogi létesítési engedély

Jogerős építési engedély