Nyíradony funkcióbővítő városrehabilitációja

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0009

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Nyíradony Város Önkormányzatának „Nyíradony funkcióbővítő városrehabilitációja ” című. ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0009 azonosítószámú projektje bemutatására létrejött aloldalon!

Honlapunkon által lehetőséget szeretnénk biztosítani minden Kedves Érdeklődő számára, hogy megismerhesse terveinket, illetve betekintést nyerjen a beruházás részleteibe.

A beruházás az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően valósulhat meg.

Tisztelt Látogató, Ön most egy nagyszabású projekt révén került kapcsolatba velünk. Kérem, kísérje figyelemmel a megvalósítást, és ha lehetősége adódik, keressen fel bennünket, nagyon sok olyan élményt tartogat a Ligetaljai tájegység mely örök emlék lesz Önnek és családjának.

Üdvözlettel:

Kondásné Erdei Mária

polgármester

A beruházásról

A beruházás célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat eredményező beavatkozások eredményeként megújuljon Nyíradony központi területe, komplex eszközök alkalmazásával valósuljon meg funkcióbővítés és funkcióerősítés. Cél a településközpont funkcióinak megerősítése és új gazdasági és közösségi funkciók megjelenések támogatása a város versenyképességének erősítése, a helyi lakosság, a befektetők és a turisták számára vonzó városközpont kialakítása.. Cél, hogy a lakosság a lakóhelyén érje el azokat az alapvető szolgáltatásokat, amelyekre eddig egyáltalán nem, vagy csak korlátozott módon van lehetősége. A projekt előkészítése több hónapot vett igénybe. A tervezés befejeződött. Az építési engedély köteles tevékenységekhez szükséges jogerős építési engedélyes tervek és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A szomszédos településekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént. A beruházást Nyíradony Város Önkormányzata konzorciumi megállapodás keretében a közösségi szférával és a magánszférával intézményesen összekapcsolva, közös kockázatot vállalva valósítja meg.

Az önkormányzat jelen beruházás illetve egyéb beruházási hatékony megvalósítása érdekében Városfejlesztő Társaságot hozott létre. A projektmenedzsment szervezet feladatait az önkormányzat munkatársaival együttműködve fogja ellátni. Feladat közé tartozik a közreműködő szervezettel való kapcsolattartás- kommunikáció, a projekt képviselete.

2012. június 18-én került aláírásra az a támogatási szerződés, melynek alapján Nyíradony Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program keretében finanszírozott „Nyíradony funkcióbővítő városrehabilitációja” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0009 számú pályázata 569 800 403 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 760 975 301 forintos összköltségvetésű beruházás első ütemében megvalósult projektelemek műszaki tartalma:

Polgármesteri Hivatal felújítása és bővítése – A fejlesztésre a polgármesteri hivatal megnövekedett forgalma, az új szolgáltatások iránti igény miatt van szükség, valamint az épület a település méreteihez, és az ellátandó ügyfélforgalom méretéhez túl kicsinek bizonyult. A jelenlegi polgármesteri hivatal első emeletén található házasságkötő terem megszűnik, helyén vezetői irodák, irattárak kerülnek kialakításra. A polgármesteri hivatal nyugati oldalán bővül két szinten, ezek a szintek lifttel és lépcsővel lesznek összekapcsolva. A lift a meglévő polgármesteri hivatalt is kiszolgálja a földszinttől a tetőtérig. A bővítmény földszintjén kap helyet az ügyfélszolgálati iroda, gépkocsi átíró iroda, anyakönyvi iroda, személy igazolvány készítését szolgáló iroda, ügyfélváró. Az első emeleten kerül elhelyezésre a gyámhivatal, mikro térségi irodák, vállalkozás fejlesztési iroda, falugazdász iroda.

Művelődési Ház felújítása és bővítése – A meglévő művelődési ház és polgármesteri hivatal közötti utcafronti terület beépítésére kerül sor. Földszintén keresztül lehet megközelíteni az udvarban kialakításra kerülő 100 fő befogadására alkalmas szabadtéri színpadot. Az emeleten kiállító terem és galéria kerül kialakításra.

Civil Ház kialakítás – Funkcióját vesztett épület új funkcióval történő megtöltésére kerül sor. Célja a helyi identitás, közösségformálás erősítése. Az épület mind fizikai, mind infokommunikációs szempontból akadálymentes lesz.

Második ütemben megvalósult projektelemek műszaki tartalma:
1. Járdák fejlesztése (Damjanich, Hunyadi, Kossuth, Debreceni és Jókai utca)
2. Piaccsarnok kialakítása (Hiánypótló beruházás, a térségi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében. Időjárási viszonyoktól független, fedett csarnok, teljes infrastruktúrával, előre gyártott elemekből helyszíni összeszereléssel készül)
3. Belterületi közúthálózat felújítása (Damjanich és Hunyadi utcák útburkolat felújítása)
4. ABC épületének felújítása – Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft, mint konzorciumi partner által megvalósított beruházás. A fenntarthatóság érdekében az épület felújítására és belső átalakítására került sor. A földszinti ABC üzlet felújítása funkció megerősítéssel jár. A fejlesztés hatására javul a szolgáltatás minősége, hozzájárul a településkép javításához. Szerkezeti megerősítés, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés valósult meg. Az épület mellett akadálymentes parkoló kerül kialakításra.
5. Parkolók kialakítása (A polgármesteri Hivatallal szemben kialakításra kerülő rendezvénytér mellett kerül kialakításra 12 db parkoló, ebből 1 db mozgáskorlátozottak részére. A Jókai u-. 2. szám és a Kossuth u. 1. szám alatt 25 db parkoló kerül kialakításra, ebből 2 db mozgáskorlátozott.
6. Árpád téri sétány kialakítása (Kizárólag gyalogosok számára kialakítandó út, mely segíti a piachoz való eljutást, valamint gépjárművektől elzárt gyalogos zónát teremt a város központjában)
7. Környezetrendezés (Polgármesteri Hivatal előtti rendezvénytér kialakítása, Városközponti közpark felújítása, Térelválasztó fal építése, Öntözőkút és locsolóhálózat építése)
8. Pavilonsor felújítása (Herczku Jánosné és a Quatro Trend Kft. mint konzorciumi tag által megvalósítva, Nyíradony főterén 4 db árusító pavilon felújítása, egységes homlokzat kialakítása, közös árkád terasszal)
9. Csapadékvíz elvezetés rendszerének kiépítése (Damjanich és Hunyadi utcák csapadékvizének elvezetése a városközpontból)
10. Térfigyelő rendszerek kialakítása (Polgármesteri Hivatal főbejárat, parkoló valamint főúti homlokzat megfigyelésére, Tűzoltóság belső udvarának, Művelődési Ház előtti tér, Görög Katolikus Templom előtti tér, Emlékmű, Pavilonsor, Általános iskola bejáratának felügyeletére hálózat kiépítése.)
11. Nyíradony Görög Katolikus Templom felújítása (A templom tetejének, korcolt síklemez fedésének felújítása, átfestése. Templompark felújítása.)
12. Villamos energia ellátás és díszvilágítás fejlesztése (E:ON Tiszántúli áramszolgáltató Zrt. által kiadott tájékoztatója szerint)
13. Ékszerbolt felújítása
14. Cukrászda felújítása (Benes Gáza vállalkozó, konzorciumi partner által megvalósítandó beruházás. Az épület utólagos hőszigetelése, valamint lapos tetejének hő-és vízszigetelése valósul meg.
15. Kulturális találkozó „soft” elem megvalósítása (Élőzene és táncművészet népszerűsítése céljából táncos képzések, kiállítás és vásár)
16. Nyíradonyi Atyafiak „soft” elem megvalósítása (Egy napba besűrítve bemutatásra kerül egész évi nép munkafolyamat, mint fafaragás, tojásfestés, fazekasság, kovácsolás, borászkodás, méhészet, szalmafonás)
17. Kultúrkapocs Fórum és Civilbörze „soft” elem megvalósítása (Civil szervezetek találkozója és bemutatója)
18. Polgárőr képzés „soft” elem megvalósítása (Célja, a helyi Polgárőrség magas színvonalú bűnmegelőzési és közbiztonság erősítő szakmai képzése, gyakorlatban alkalmazandó eljárásokkal való megismertetése. Térfigyelő rendszer kiépítése kiegészítő infrastrukturális beruházás. Képzés helye a kialakított Civil Házban.
19. Egészséges életmódra nevelés „soft” elem megvalósítása (Egészségügyi szakemberek – védőnő, dietetikus, fogorvos, pszichológus – általános állapot felmérési vizsgálatokat végeznek. Ezen kívül a dohányzás visszaszorítását, az alkohol és a drogmegelőzés, egészséges táplálkozás, élelmiszer-biztonság céljából prevenciós sátrak lesznek felállítva. Aktív mozgás elterjesztése céljából mozgásformák bemutatója valósul meg.)
20. Családi Napközi „soft” elem megvalósítása (Tanfolyam, melynek résztvevőit felkészítik a napközi működtetésére.)

Az önkormányzat a kötelező önrész kiváltására pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elfogadta az önerő támogatásának új rendszerét, amely kézzelfogható és azonnali segítséget nyújt a közcélú kedvezményezettek számára. Az EU Önerő Alapról szóló kormányrendelet értelmében a már támogatási szerződéssel rendelkező projektek 2015. október 30-ig benyújtott számláik vonatkozásában vehetik igénybe a támogatást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével, aki még idén év vége előtt átutalja az önrészt.

Hol tartunk?

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EU – támogatásból szociális célú városrehabilitáció kezdődik Nyíradonyban

2012/11/16

Nyíradonyban két kiemelt nagyberuházás valósult meg a szociális célú városrehabilitáció program első ütemében 2012-ben, mintegy 140 millió forint uniós támogatással. A városfejlesztés célja a leszakadó városrészek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása, az épített környezet megújításával és felzárkóztató programok megvalósításával.
2012. május 09-én került aláírásra az a támogatási szerződés, melynek alapján Nyíradony Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Programja keretében finanszírozott „Szociális célú városrehabilitáció Nyíradonyban” című, ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 számú pályázata 680 335 221 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 817 020 448 forintos összköltségvetésű beruházás első ütemében már megvalósult az általános iskola és óvoda épületének felújítása, a Temesvári úti társasház felújítása, valamint a Temesvári úti élelmiszerüzlet bővítése, felújítása. Második ütemben készül el 2013 év végére a Bokrétás, József Attila, Vágóhíd, Temesvári, Mikszáth Kálmán utcák felújítása; járdaépítés a József Attila, Vágóhíd, Temesvári, Mikszáth Kálmán utcákon, Játszótér építése a Temesvári utcán, Fedett tornaterem építése a Bokrétás utcán; Közösségi szociális épület építése a Bokrétás utcán; Roma közösségi ház felújítása. Az épített környezet megújításán túl felzárkóztató/ családsegítő szolgáltatásokkal, helyi foglalkoztatási kezdeményezéssel, munkaerő piaci beilleszkedést segítő képzéssel tanoda/ programokkal segítjük a városrész lakosságát.
A 2012. november 16-án tartott nyitórendezvényen Tasó László polgármester elmondta, hogy a beruházás megvalósítására Nyíradony Város Önkormányzata konzorciumot kötött a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft., Nyíradony Város Verseny-és Tömegsport Klub, Nyíradony, Temesvári u. 16. szám alatti Társasházzal és a LUNGO-DROM Cigány Kisebbségi Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Nyíradonyi Tagszervezetével. A konzorcium tagjai maguk közül 2011.09.07-én Nyíradony Város Önkormányzatát választották a konzorcium vezetőjének.
A lakosság és az Önkormányzat nevében köszönjük az EU és a Magyar Állam támogatását, továbbá az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. segítő közreműködést a projekt megvalósítása során

2015/11/30
Nyíradony Város Önkormányzata
Polgámesteri Kabinat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött Nyíradony funkcióbővítő városrehabilitációja

Befejeződött a városközpont funkcióbővítő fejlesztése a Hajdú-Bihar megyei Nyíradonyban; a csaknem 800 millió forint értékű beruházás keretében utolsó elemként elkészült új piac épületét adták át hétfőn a Debrecen mellett fekvő kisvárosban.
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az ünnepséget megelőző sajtótájékoztatón elmondta: a fejlesztés minden szempontból a jövőnek szól, mind a piac, mind az út és járdafejlesztések, és azt azt megelőzően megvalósult kormányhivatal új, modern épülete alkalmas lesz arra, hogy a járási székhellyé vált Nyíradony ezzel kapcsolatos feladatainak hosszú távon megfeleljen. Az önkormányzat tudatos munkájának köszönhetően az elmúlt négy évben óriási lépésekben fejlődött a település, elég csak az útépítésekre, parkolók építésére, a piac kialakítására a hozzá vezető sétánnyal és a polgármesteri hivatal bővítésére, vagy az infrastrukturális fejlesztéseket követő megvalósult soft programokra gondolni. „Nyíradony funkcióbővítő városrehabilitációja” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0009 számú, 760 975 301 forintos összköltségvetésű beruházás első ütemében készült el a Polgármesteri Hivatal felújítása és bővítése, a Művelődési Ház felújítása és bővítése, valamint a Civil Ház kialakítása. Második ütemben készül el 2015 év végére a Piaccsarnok kialakítása, Járdák építése, belterületi közúthálózat felújítása, parkolók kialakítása, Árpád téri sétány kialakítása, csapadékvíz elvezetés rendszerének kiépítése, Térfigyelő rendszerek kialakítása, Nyíradonyi Görög Katolikus Templom felújítása, Villamos energia ellátás és díszvilágítás fejlesztése, Ékszerbolt felújítása, Cukrászda felújítása, ABC épületének felújítása. A lakosság és az Önkormányzat nevében köszönjük az EU és a Magyar Állam támogatását, továbbá az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. segítő közreműködést a projekt megvalósítása során.

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.”
Nyíradony Város Önkormányzata
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Tel:+ 36 52 203-692
Fax: + 35 52 203-870
E-mail:onkormanyzat@nyiradony.hu

Ha kérdése van…
Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel kapcsolatban, akár magával a funkcióbővítő beruházással kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!
Elérhetőségeink:
Nyíradony Városfejlesztő Társaság
Czirják Éva- projektmenedzser
tel.: 06 52/203 692
fax: 06 52 /203 870
e-mail: onkormanyzat@nyiradony.hu