Kerékpárút építése Nyíradony és Aradványpuszta között

KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0006

 

Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Nyíradony Város Önkormányzatának és Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner „Kerékpárút építése Nyíradony és Aradványpuszta között” című, KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0006 azonosítószámú projektjebemutatására létrejött aloldalon!
Nyíradony város stratégiai tervében a XXI. századi igényeknek megfelelő, vonzó településkép kialakítását és az önkormányzati szolgáltatások minél magasabb fokú kiépítését tűzték ki célul. Honlapunkáltal lehetőséget szeretnénk biztosítani minden Kedves Érdeklődő számára, hogy megismerhesse terveinket, illetve betekintést nyerjen a beruházás részleteibe.
A beruházás az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően valósulhat meg.
Tisztelt Látogató, Ön most egy nagyszabású projekt révén került kapcsolatba velünk.

Kérem, kísérje figyelemmel a megvalósítást, és ha lehetősége adódik, keressen fel bennünket, nagyon sok olyan élményt tartogat a Ligetaljai tájegység mely örök emlék lesz Önnek és családjának.
Üdvözlettel:

Tasó László

A beruházásról

A beruházás célja Nyíradony és Aradványpuszta között a helyközi, hivatásforgalmú kerékpárút megépítése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának bővítése, a kerékpárutak hálózatba szervezése.

Cél a belterületek összekötésével a hálózatos jelleg fokozása.

A fejlesztéssel a városunk hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon Nyíradony város 2013-ra kitűzött jövőképének megvalósításához az életminőség emelésével, az élhető települési környezet megteremtésével.

A projekt közvetlen céljai:
1. a települések közötti biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségének megteremtése
2. a baleseti veszélyforrások csökkentése
3. a balesetek arányának mérséklése
4. a motorizáció okozta környezetszennyezés mérséklése
5. a XXI. század igényeinek megfelelő vonzó településkép kialakítása
6. a turisztikai vonzerő növekedése
7. a környezetbarát közlekedés elterjesztése

Nyíradonyt és Aradványpusztát az igen nagy gépjárműforgalmú 471. számú közút köti össze, melyen jelenleg a kerékpáros forgalom is bonyolódik. Kiépített kerékpárút csak Aradványpuszta belterületén található. A 471-es számú főútvonal burkolata nagymértékben kátyúsodott, repedezett. Jelenleg az út mindkét oldalán hiányzik a járda, így a gyalogos és kerékpáros közlekedés a főútvonalon történik, ami jelentős balesetveszéllyel jár. Az útszakasz jelenlegi átlagos napi forgalma 7820 E/nap, melyből a nehézgépjármű-forgalom aránya (530 db/nap) kiemelkedő. A kerékpáros forgalom 78 kerékpáros naponta.
A beruházás eredményeként 4451 méter hosszú kerékpárút épül meg, a kerékpáros forgalom várhatóan 300 főre, 385%-kal nő.A beruházás megvalósulása által Debrecen és Nyíradony között összefüggő kerékpárút hálózat jön létre.

A Nyíradonyt Hajdúsámsonnal összekötő kerékpárút 7 szakaszból áll
I. szakasz: Hajdúsámson belterülete
II. szakasz: Hajdúsámson és Tamásipuszta közötti külterület
III. szakasz: Tamásipuszta belterülete
IV. szakasz: Tamásipuszta és Aradványpuszta közötti külterület
V. szakasz: Aradványpuszta belterülete
VI. szakasz: Aradványpuszta és Nyíradony közötti külterület
VII. szakasz: Nyíradony belterülete

Az I. szakasz Hajdúsámson belterületi szakasza az Észak-alföldi Operatív Programból részesült támogatásban, a beruházás jelenleg zajlik.

A II. Hajdúsámson és Tamásipuszta közötti külterületi és a IV. Tamásipuszta és Aradványpuszta közötti külterületi szakaszok a Közlekedés Operatív Programból részesültek támogatásban, Nyíradony Város Önkormányzata 2012-ben átadta a beruházást a kerékpárosoknak.

A III. Tamásipuszta belterülete és az V. Aradványpuszta belterületeszakaszokaz Észak-alföldi Operatív Programból támogatásban részesültek, az építési munkálatok a 2008-as év végén befejeződtek.
Jelen projekt keretein belül a VI. ütem és a VII. ütem egy részének megépítése szerepel. A VI. ütem eleje közvetlenül kapcsolódik az V. Aradványpuszta belterülete szakaszhoz. A biztonságos kerékpáros továbbhaladás megteremtése céljából az önkormányzat pályázatot nyújtott be Nyíradony belterületén kerékpárút építésére, mely pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A tervezett kerékpárút teljes hossza 4451 méter, melyből a pályázat keretein belül elszámolható a VI. ütem teljes hossza (3835 méter) és a VII. ütemből 250 méter. A VII. ütem fennmaradó 235 méterének megépítését Nyíradony Város Önkormányzata saját forrásból biztosítja. A saját erő biztosításával lehetőség nyílik a biztonságos kerékpáros továbbhaladás lehetőségének megteremtésére kisforgalmú úton.
A fejlesztés megvalósításában, a kerékpáros események szervezésében Hajdúsámson Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz részt. A beruházás megvalósítását a Magyar Kerékpáros klub támogatja, szakmai tanácsokkal, ajánlásokkal segíti. Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Egyesülete szintén támogatja a beruházást, a kerékpárút nyomvonala azonos az egyesület által javasolt nyomvonallal, melyet jelenleg is alternatív közlekedési útvonalként használnak az érintett kerékpározók.

A tervezett kerékpárút megépítését támogatja továbbá a Ligetaljai Természetvédelmi Egyesület.

A kivitelezési munkálatok 2013.év március elején indulnak, melyek jelenlegi állását a Hol tartunk? És a Galéria menüpontok alatt követheti nyomon.

Hol tartunk?…

2013/06/11

Az aszfaltozási munkálatok 90%-os készültséget értek el. Még egy nap és aszfalt borítja a kerékpárút teljes szakaszát. (Ezt a kerékpárosok már észre is vették)

2013/06/06

Mai nappal megkezdődött az aszfaltozás a Nyíradonyi végpontban és halad fokozatosan az Aradványpusztai kezdőszelvény felé.

2013/05/15

Bár az átlagosnál csapadékosabb időjárás nehezítette a kivitelezési munkálatokat, ennek ellenére a kivitelezés nemhogy késedelmet nem szenvedett, hanem idő előtt befejeződik. A kivitelezést végző Debreceni Mélyépítő Holding Kft. tájékoztatása szerint egy hónappal korábban befejeződik a kivitelezés.

2013/04/20

1949-ben már találtak bizonyítékot arra, hogy Nyíradony környéke kétezer éve lakott terület volt, ám most még régebbi leleteket fedeztek fel. Az úgynevezett bodorgkeresztúri kultúra rézkorból származó, 6500 éves tárgyi leleteit a Nyíradony – Aradványpuszta között épülő kerékpárút földmunkái során találták meg.A kerékpárút európai uniós támogatásból épül, az építkezés egyik feltétele a régészeti lelőhelyek feltárása, megőrzése. Az előzetes feltárás során bukkantak erre a lelőhelyre, ami azért érdekes, mert a rézkor ezen időszakából főleg temetkezési helyeket ismer a tudomány, ez a terület pedig lakott hely, ideiglenes szállása volt az állattenyésztéssel, pásztorkodással foglalkozó népnek.A felső humuszréteg eltávolítása után értek a kutatók az említett földtörténeti korba. A leletek között csiszolt kőbalta, pattintott obszidián kés, cserépedény töredékek, állati csontok kerültek felszínre, gazdagítva ezzel ismereteinket a régmúltban itt élő emberek életéről. (Forrás:Pócsi Zsolt)

2013/03/20

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek alapján a kerékpárút nyomvonalában a Nyíradony Barnácz-tanya lelőhelyén (9+500-9+825 tervezési kmsz) régészeti próba feltárás kezdődik a Déri Múzeum szakemberei által. A régészeti próbafeltárás pozitív eredménye esetén régészeti megelőző feltárás elvégzése válik szükségessé. Amennyiben a megelőző feltárás régészeti szempontból jelentős leletre utal, kezdődik el az ásatás és a leletek mentése.

2013/01/11-2013/03/15
Az önkormányzat 2013.01.11-én a munkaterületet átadta a kivitelezést végző Debreceni Mélyépítő Holding Kft. részére. Ezzel egyidejűleg a fakivágási engedélyt is megadta. A Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint a fejlesztéssel érintett ingatlanok egy részének kezelője szintén megadta a fakivágási engedélyt a kezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában. A fakivágás jelenleg is zajlik.

2013/01/02
Az építtető Nyíradony Város Önkormányzata és a Kivitelezést végző Debreceni Mélyépítő Holding Kft. aláírta a kivitelezésről szóló szerződést, melynek értelmében a Nyíradonyt Aradványpusztával összekötő kerékpárút legkésőbb 2013. augusztus 02-ra elkészül.

2012/15/15
A megvalósítással érintett magántulajdonban lévő ingatlanrészek önkormányzati tulajdonba vételének ügyében jelentős előrehaladás történt. A földhivatali eljárás kezdetét vette.

EU TÁMOGATÁS

Már az 1957-es Római Szerződés is kimondta, hogy a nyugat-európai integráció nem képzelhető el a regionális különbségek mérséklése nélkül, hiszen a területi egységek közötti jelentős fejlődésbeli eltérések akadályozzák az áruk, a szolgáltatások, a tőke és munkaerő szabad áramlását.
A 2007-2013-as időszak fejlesztési programjának terveit az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) határozza meg. Ez a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) után Magyarország második fejlesztési terve. Legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. A terv hat fejlesztési területet emel ki: gazdaság, közlekedés, társadalom megújulása, környezet és energetika, területfejlesztés, és államreform.
Az ÚMFT tizenöt operatív programja ágazati és regionális szinten fogalmazza meg, hogy mire és milyen arányban használja fel Magyarország a rendelkezésre álló forrásait.

Hazánk 2007 és 2013 között az EU regionális politikája keretében 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. Mindezen felül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból még mintegy 3,4 milliárd euró fejlesztési forrás áll majd a rendelkezésünkre.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.,(1012Budapest, Vérmező út 4.) mint közreműködő szervezet és Nyíradony Város Önkormányzata 2011. július20-án írta alá a támogatásról szóló szerződést.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés finanszírozza. A 281 176 517 Ft összköltségből, 264 227 213 Ft elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 4451 méter hosszú kerékpárút épül meg, a kerékpáros forgalom várhatóan 300 főre, 385%-kal nő. A beruházás megvalósulása által Debrecen és Nyíradony között összefüggő kerékpárút hálózat jön létre.

www.kiksz.eu

www.nfu.hu

Ha kérdése van…

Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel általában, akár magával a kerékpárút kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!

Elérhetőségeink:
NyíradonyVárosfejlesztő Társaság
Czirják Éva- projektmenedzser
tel.: 06 52/203 692
fax: 06 52 /203 870
e-mail: onkormanyzat@nyiradony.hu

Letölthető dokumentumok

Vállalkozási szerződés kivitelezésre

Tervezési szerződés

Megbízási szerződés független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás kiegészítése

Jogerős építési engedély VI. ütem

Jogerős építési engedély VII. ütem

Sajtóközlemény a projekt indulásáról