Szervezetfejlesztés megvalósítása Nyíradonyban a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés jegyében

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0019

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nyíradonyban a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés jegyében

SZERVEZETFEJLESZTÉS A NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Nyíradony Város Önkormányzata több mint 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Szervezetfejlesztés megvalósítása Nyíradonyban a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés jegyében” című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0019 azonosító számú pályázata, az Új Széchenyi Terv keretében. A közel 22 millió forintos összköltségvetésű beruházásból szervezetfejlesztési projekt valósult meg.

A támogatásból indított szervezetfejlesztési projekt részeként a város lakosai körében közvélemény-kutatás zajlott. Ennek keretében a polgárok közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről, igényeiről kívántak képet alkotni, mivel az Önkormányzat a város polgárainak véleményét figyelembe véve kívánja a közszolgáltatásokat továbbfejleszteni.
A felmérés a városban folyó fejlesztések hatásaival és ismertségével, a város kulturális, közösségi életével, az önkormányzat által működtetett intézményhálózat továbbfejlesztési lehetőségeivel, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájának értékelésével kapcsolatos kérdéseket vizsgálta. A lakossági véleményfelmérésben való részvétel önkéntes, kötelezettséggel nem járt, az adatok elemzése anonim módon történt.

A szervezetfejlesztés alapvető célja volt, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának optimalizálása érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósítását és az eredmények visszacsatolását támogassa.

A projekt 100%-os, az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott társfinanszírozásban valósul meg. A projekt összköltsége és a pályázat keretében elnyert támogatás összege 21.987.592 Ft. A szervezetfejlesztés 2013. novemberében kezdődött meg, a projekt megvalósítási időszaka 2014. december 31-éig tartott. Az első eredmények már 2014. első félévében érezhetőek voltak a hivatal működésében.
A projekt keretében elkészült dokumentumokat itt tekinheti meg:

1. Nyíradony Önkormányzata közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos lakossági felmérés eredményei I.
2. Nyíradony Önkormányzata közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos lakossági felmérés eredményei II.
3. Térségi feladatellátás
4. A települési közszolgáltatások összehangolása állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával
5. A fenntartható gazdálkodás és a költségvetési egyensúly megteremtése Nyíradony Város Önkormányzatánál
6. Nyíradony Város Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása
7. A Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft. hatékonyabb működtetését célzó szervezeti javaslatok és irányítási modell
8. Az önkormányzati támogató infrastruktúra, a szerződéses kapcsolatok és az önkormányzati feladatellátás felülvizsgálata
9. Az ÁROP-1.A.2./A-2008-0052 “Nyíradony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése” című projekt megvalósításának és eredményeinek felülvizsgálata
10. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése
11. Tudás és ismeretátadás
12. Horizontális szempontok teljesítése