Külterületi kerékpárutak építése Nyíradony és Hajdúsámson között

KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0006

Kedvezményezett: Nyíradony Város Önkormányzata
4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Közreműködő Szervezet: KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
1012 Budapest, Vérmező út 4.

Nyíradony Város Önkormányzata támogatást nyert a Külterületi kerékpárutak építése Nyíradony és Hajdúsámson között című (KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0006) beruházás megvalósítására, mellyel „közelebb” kerülhet egymáshoz két szomszédos település.

A kerékpárút terveinek elkészítésére még 2006-ban nyert támogatást a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás. Az engedélyes tervek alapján Nyíradony Város Önkormányzata és Hajdúsámson Város Önkormányzata mint konzorciumi partnerek nyújtottak be pályázatot. A konzorciumi megállapodás értelmében a konzorcium vezetője és egyben a pályázat kedvezményezettje is Nyíradony Város Önkormányzata.

A beruházás két ütemben épül meg. Az I. ütemben a településeket összekötő kerékpárútból a Tamásipuszta és Aradványpuszta közötti külterületi szakasz épül ki 3330 méter hosszon. A II. ütemben településeket összekötő kerékpárútból a Hajdúsámson település belterülete és a Tamásipuszta közötti külterületi szakasz épül meg.

A tavasszal indult beruházás keretében átlagosan 2,5 méter széles aszfaltburkolatú kerékpárút építését kezdte el a beruházás kivitelezője a Debreceni Mélyépítő Holding Kft. 2011. szeptember 30-val befejezte a kerékpárút építésének munkálatait az Aradványpuszta és Tamásipuszta közötti szakaszon. Jelenleg az üzem behelyezési eljárás folyamata zajlik. Az eljárás végén kerül sor a kerékpárú vasúti átvezetésénél a fényjelző berendezés üzembe helyezésére.

A Tamásipusztát Hajdúsámsonnal összekötő szakaszon a humuszleszedési munkálatokat a kivitelező a nyomvonal egész részén elvégezte. Jelenleg a földmunkálatok zajlanak, melynek 2011. november 27-ig elkészülnek. Ezen időpont és 2012. március 15-e között a Magyar Közút NZRt. előírásai alapján téli munkavégzés nem folytatható, ezért az építési munkálatok jövő tavasszal folytatódnak az alapkészítési és aszfaltozási munkálatokkal. Az építkezés várhatóan 2012. június 30-ra készül el.

A projekt összköltsége 380.753.764 Ft. Ebből az önerő összege 43.253.764 Ft. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás mértéke 337.500.000 Ft.

PROJEKT BEMUTATÁSA

Tervrészlet

A 471. számú úton jelentős gépjármű forgalom zajlik és emellett igen magas a kerékpárral közlekedők száma is. A 471-es számú főút mindkét oldalán szinte minden szakaszon hiányzik a járda, emiatt a kerékpáros közlekedés a főúton zajlik, ami kerékpárosok számára igen sok baleseti veszélyforrást jelent, így egyes szakaszok „tekerni” szinte alkalmatlanok. A Nyíradonyban a kerékpárutak kiépítettsége 2%-os, belterületi kerékpárutakat tekintve kiépített kerékpárút csak Tamásipuszta és Aradványpuszta településeken található. A főút állapota is erősen megromlott, kátyúsodott, de a napi forgalom az utóbbi néhány évben jelentősen megnőtt, napi 6000 gépjárműre.

A Kistérségben jelenleg 45 km kerékpárút található, de ezek állapota sem felel meg napjaink követelményeinek.

A projekt keretében megvalósuló Nyíradony és Hajdúsámson közötti kerékpárút építése nem csak biztonsági szempontból indokolt, társadalmi szempontból is igen lényeges. Nyíradony és a hozzátartozó települések a Hajdúhadházi Kistérség hátrányos helyzetű településnek minősül. Egyes résztelepüléseken igen magas a hátrányos helyzetűek száma igen magas, Tamásipusztán a romák a lakosság közel 40%-át alkotják. Ezeken a település részeken a lakosság sok esetben egyéb közlekedési eszközök hiányában használják mindennapi teendőikhez a kerékpárutakat. Hajdúsámson esetében valamivel kedvezőbb a helyzet, de itt is igen jelentős a kerékpárutakat használók száma.

A projekt keretében két szakasz kiépítésre kerülő kerékpárút a Hajdúsámson és Tamásipuszta közötti közel 3,2 km és a Tamásipuszta-Aradványpuszta közötti 3,3 km-es szakaszok összekötése Nyíradony és Hajdúsámson településekkel jelentős fejlesztést jelent a térség számára. Az említett településrész lakói ügyeik egy jelentős részét csak a két városban tudják elintézni. Mivel a munkahelyek, oktatási és egészségügyi intézmények nagy része a városban található, ezért a külső részekről jelentős számú ingázó teszi meg az esetenként több km-es utat, a ritkán járó busz és vonatjáratok miatt az ott élők az más lehetőség híján és az alacsony jövedelmi viszonyok miatt döntenek a kerékpáros közlekedés mellett. Ezért az itt élők életminőségének javítása és biztonságuk miatt a kerékpárút szakaszok építése létkérdés.

Kerékpárút építés előnyeit tekintve rövid és hosszú távúak, a közvetlen előnyei nem csak biztonsági cél szolgálnak. Várhatóan a balestek száma csökkeni fog, a lakosság életszínvonala is hosszútávon javulni fog. Hosszabb távon a térség turisztikai fejlődéséhez is hozzá járul a kerékpárút, mert lehetőség lesz kerékpáros túrák szervezni a környéken. Reményeink szerint a beruházás befejezését követően azok is kedvet kapnak a kerékpáros közlekedéshez, akik eddig gépkocsival jártak ügyeiket intézni és köreikben sikerül erősíteni a környezet tudatosságot.

Sajtószoba

Szerződések:

Vállalkozási szerződés forgalmi érték becslésére I. számú módosítás

Kiviteli tervek

Kommunikáció nyilvánosságának biztosítása

Konzorciumi megállapodás

Könyvvizsgálói feladatok

Közbeszerzési feladatok

Kivitelezés IV. üteme

Kommunikációs terv:

Kommunikációs terv

Közvéleménykutatás

Válságkommunikációs terv

Hatástanulmány

Hírek

2012. 03. 19.

Folytatódnak a kivitelezési munkálatok a Tamásipusztát Hajdúsámsonnal összekötő II. ütem esetében. Mivel a kivitelezés teljes szakaszon érinti a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útját, így figyelembe kellett venni, hogy az ő előírása szerint 2011. november 15. és 2012. március 15-e között kivitelezési munka nem végezhető. A kivitelezési munkálatok az ütemezésnek megfelelően haladnak és 2012. június 30-ra befejeződnek.