Jegyzői tájékoztató

Tisztelt Olvasó! Az elmúlt év végén az Országgyűlés számtalan olyan törvényt módosított, illetve olyan jelentősebb jogszabályi változások következtek be, melyek a közigazgatási ügyek intézésének egyszerűsítését, gyorsabb ügyintézést szolgálják, és az ügyfelek jogi helyzetében jelentős változásokat eredményeznek.

A bürokrácia csökkentésével összefüggő törvény a 2015. évi CLXXXVI. szám alatt jelent meg. Ennek néhány főbb elemére szeretném felhívni a tisztelt ügyfeleink figyelmét.
A jogszabályok terjedelme miatt a megváltoztatott rendelkezések teljes felsorolására nincs lehetőség. Ezért javaslom, hogy az ügyintézés során kérjék a hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek ügyintézőinek segítségét, vagy érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatalnál.

Rövidebb ügyintézési határidő

A bürokrácia csökkentése érdekében jelentős mértékben rövidült az államigazgatási eljárások ügyintézési határideje is. Ez az egyszerűbb ügyeknél, vagy azoknál az ügyeknél, ahol nincs ellenérdekű ügyfél általában 8 nap. Az ilyen ügytípusokban a közigazgatási szervek úgynevezett „sommás döntéseket” (határozatokat, vagy végzéseket) hoznak.  Azokban az esetekben, amelyek több szakhatóság megkeresését, vagy szakmai véleményének a beszerzését is szükségessé teszik, a közigazgatási szervek úgynevezett: „függő hatályú döntéseket” készítenek. A közigazgatási szerveknek jellemzően 2 hónapon belül végleges döntésekkel le kell zárniuk. A rövidebb ügyintézési határidőket ágazati törvények határozzák meg. A határidők elmulasztása együtt járhat azzal is, hogy az ügyfél részére az illeték, vagy közigazgatási szolgáltatás díját vissza kell fizetni.

Módosult a szociális ellátásokról szóló törvény is

Fontos változás az is, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosított rendelkezései szerint az ügyfél által jogtalanul előzőleg felvett ellátások visszafizetéséről és levonásáról a hatóság úgy is intézkedhet, hogy a folyósított pénzbeli ellátásból annak összegét levonja. A meg nem térült követelés az ingatlanoknál hagyatéki teherként történő bejegyeztetéssel is biztosítható, illetve hagyatéki eljárásban hagyatéki igényként érvényesíthető.

800 újabb hatáskör a járásban

A járási hivatalok hatásköre közel 800 újabb hatáskör telepítésével tovább bővült, és a kormányablaknál intézhető, vagy indítható hatósági ügyek száma is jelentősen növekedett.

Csökkentek az ügyfélre háruló terhek – építési engedélyek

Számottevően csökkentek a lakások és helyiségek építési engedélyezési eljárásával kapcsolatos ügyfélre háruló terhek is.  A kérelmezők egyszerűsített tervdokumentáció benyújtása mellett, bejelentési eljárás során jelenthetik be építési, felújítási, épület átalakítási szándékukat. E vonatkozásban azonban érdemes megjegyezni, hogy az építésfelügyeleti eljárás szabályai alapvetően nem változtak meg. Ezért a felesleges visszabontási, átalakítási kötelezési eljárások elkerülése érdekében javaslom, hogy építési szándékuk előtt érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatal építési hatóságánál.

Változott az anyakönyvi eljárás is

Pozitív változások következtek be az anyakönyvi eljárásban is. Kedvező, hogy ez év elejétől a névviselés megváltoztatásával kapcsolatos kérelmek, valamint anyakönyvi kivonatok igénylése – az anyakönyvi bejegyzés eredeti helyétől függetlenül – bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Változás az illetékekről szóló törvényben

Az ügyfelek eljárási terheinek csökkentése érdekében változott az illetékekről szóló törvény is. A hatósági eljárások – az eddigi illetékmentes eljárásokon felül – január 1-től tárgyuknál fogva illetékmentessé váltak:

  • hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása;
  • cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány kiállítása, ha azt, a cég tagja, vagy képviselője kéri;
  • vállalkozói igazolvánnyal és üzletek működésével kapcsolatos eljárások;
  • állandó személyazonosító igazolvány és lakcím kártya kiadására irányuló eljárások;
  • családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indított eljárások;
  • eltulajdonított személyi okmányok pótlásával kapcsolatos eljárás;
  • mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa;
  • oktatási igazolvány kiállítása;
  • építési engedély, valamint bontási engedélyezési eljárás;
  • adóigazolás kiállítása.

CSOK – Családok otthonteremtési kedvezménye

Jelentős változások következtek be a fiatalok lakáshoz jutásának támogatási rendszerében is. A családok otthonteremtési kedvezménye a megváltozott támogatási rendszerben új lakás építése esetén – amennyiben a fiatal házaspár három, vagy több gyermeket vállal – 10 millió Ft.  Használt lakás vásárlása esetére az előbb jelzett támogatás nem vonatkozik. A támogatás mértéke a használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén a lakás hasznos alapterületétől, a meglévő és vállalt gyermekek számától függ.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy három vagy annál több gyermeket vállaló házaspárok esetében az előzőekben írt támogatás további 10 millió Ft-os kedvezményes kamatozású, államilag garantált hitellel is kiegészíthető. A támogatás igénylése a pénzintézeteken keresztül történik.

CSOK – Feltételek

A CSOK megállapításának további feltételei vannak. (Jogilag rendezett házastársi kapcsolat, az igénylést megelőző 2 évben a család legalább 1 tagjának minimum 180 napos biztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie, stb.) A közfoglalkoztatásban eltöltött jogviszonyra külön szabályok vonatkoznak, melynek feltételein jelenleg a jogalkotók még dolgoznak.
Az előző években már igénybevett lakáscélú támogatásokat a 256/2011.(XII.6.) Korm. számú rendelet az eltérő jogi szabályozás miatt (igénybevétel ideje, vállalt gyermekek száma, épített vagy vásárolt lakás jellege) különböző módon minősíti, s a kedvezmény igénybevétele családonként eltérő lehet. Ezért javasolom, hogy lakásépítési, bővítési szándékuk esetén a pénzintézetet szíveskedjenek felkeresni.  Általános jellegű tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodája építési ügyekkel foglalkozó munkatársai is nyújtanak.  Kérem, szíveskedjenek kollegáim, vagy személy szerint engem keresni!

Jókívánságok

A Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében kívánok a 2016. évre a város valamennyi lakójának: békés, nyugalmas napokat, boldogságot, boldogulást, gyarapodást! Kívánom, érezzék otthon magukat a szépülő, új komplexumokkal gazdagodó Nyíradonyban!