Gyémánt diploma

Gyémánt diploma tulajdonosa lett óvodánk kedves nyugdíjas óvónője Szilágyi Jánosné Emike néni, aki a püspökladányi Óvónőképzőben kapta meg óvónői diplomáját 1955. június 18-án. 1984-86 között a hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben megújította azt és tanulmányait szakdolgozattal zárta.

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.” (Teréz anya)

Emike néni a Debreceni Egyetem díszudvarán
Emike néni a Debreceni Egyetem díszudvarán

Munkáját 1955. július 1-től a nyíradonyi óvodában kezdte meg. Fiatalsága, nagyfokú gyermekszeretete adott erőt ahhoz, hogy a nagy létszámú csoportban egyedüli óvónőként végezze munkáját. Az akkori kor követelményeinek megfelelően maximálisan eleget tett a szakma kihívásainak. Erőt adott neki a gyermekek csillogó tekintete és a szülők elismerése. Munkája elismeréseként 1957 szeptemberében vezetői megbízást kapott. Élete legboldogabb élményét a gyermeknevelés adta, mely szárnyakat adott neki.

Mindig kedves mosolygós, figyelmes volt munkatársaival, szülőkkel, gyermekekkel egyaránt. A sors úgy hozta, hogy 1963. március 15-től 1972. július 31-ig a mikepércsi óvodában folytatta pedagógusi tevékenységét. Itt is hamar beilleszkedett, megszerették a mindig nyitott, derűs óvó nénit. 1972. augusztus 1-én visszakerült a nyíradonyi óvodába, ahol nyugdíjazásáig, 1992. december 31-ig óvónőként dolgozott. Pályája során rengeteg sikerélményben volt része, nagyon sok pedagógiai irányzatot megismert, valamint sok változást megélt munkássága idején. Élete középpontjában a családja mellett a gyermeknevelés a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás állt. Nevelőmunkája mellett még a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi teendőket is ellátta, s rendszeren részt vett konferenciákon, továbbképzéseken.

Közvetlen kollégái, valamint a járási- és megyei szakemberek elismerték munkáját, ezért sokszor tartott bemutató foglalkozást, melyből a fiatalabb nemzedék sokat tanulhatott. Méltó elismerést jelentett számára, amikor 1981-ben kiváló munkájáért miniszteri kitüntető jelvénnyel jutalmazták.

Immár 23 éve éli boldog nyugdíjas éveit. Óvodánkba nagymamaként gyakran visszajár, s soha nem felejt el kollégáinak egy-egy elismerő szót, mosolyt, biztatást adni. Gratulálunk a gyémántdiplomához, kívánjuk, hogy még sok-sok évig örüljön az elismerésnek jó egészségben családja és unokái körében!

A Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati óvoda képviseletében: Nádróné Sopronyi Anna, óvodavezető